Eva Kislingerová
Senátní volby 2016

Přeskočit na obsah


Program

Podporuji podnikání

 • Chci bránit přijímání zákonů, které omezují podnikání.
 • Budu podporovat zejména malé a střední podnikání.
 • Prosazuji jednoduchý, přehledný a zejména dlouhodobě stabilní sytém pro podnikání.
 • Podporuji i projekty připravené na lokální úrovni.

Budu hájit zájmy Prahy

 • Budu usilovat o rozvoj a prosperitu hlavního města ČR - Prahy.
 • Chci bojovat za zvýšení investic státu do infrastruktury hlavního města Prahy.
 • Budu požadovat zachování kompetencí Prahy v oblasti Stavebního zákona.

Hospodárné chování

 • Prosazuji hospodárné chování státu.
 • Jsem pro hledání a vytváření úspor ve veřejných rozpočtech.
 • Podporuji a i nadále budu podporovat rozvojové investice do dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, školství a kultury.

Rodina, základ státu

 • Podporuji levné a kvalitní obecní bydlení pro mladé rodiny (startovací byty), bydlení pro seniory a handicapované (ústupové bydlení) a to formou úprav nebo výstavby financovaných z fondu sociálního bydlení.
 • Na základě demografických studií podpořím navýšení kapacit mateřských a základních škol.

Chci kvalitní školy

 • Budu prosazovat systém, který propojí vzdělávání s praxí, zejména v odborných školách.
 • Budu podporovat změnu systému financování škol; cílem je prohloubit zájem učit se!
 • Zasadím se o vyšší důraz kvality vzdělávání nad kvantitou.
 • Důrazně se zasadím o vyšší bezpečnost na školách.

Chci důstojný život seniorů

 • Podporuji specializované domy pro seniory, které zajistí dostupný a kvalitní život starším lidem a lidem s handicapem.
 • Podporuji systém pomoci rodinám, které se starají o seniory.
 • Klíčovou roli vidím v rozšíření terénní péče o seniory a handicapované osoby a jejich bezpečnost.

Přeskočit na menu