Projev Andreje Babiše k církevním restitucím

Vážená paní předsedající, členové vlády, vážené poslankyně, poslanci,hnutí ANO ctí zásadu, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nesouhlasíme ale se způsobem, jakým byly církevní restituce Nečasovou a Kalouskovou vládou dojednány. Bývalá koalice nedokázala občanům vysvětlit, jak se dospělo k částkám 75 miliard korun, tedy hodnotě majetku, který má být církvím vrácen, ani k částce 59 miliard korun, který má stát církvím postupně po 30 let vyplácet.

Vláda Petra Nečase a Miroslava Kalouska, která lidem zvyšovala daně, snižovala důchody a podporu nemocným a postiženým, nedokázala vysvětlit, proč na lidech šetří a církvím rozdává. I to je důkazem toho, že ekonomická krize nebyla tak hluboká, jak se nám tato údajně pravicová vláda snažila namluvit. Bývalá koalice samotná pak v listopadu 2012 zákon po vetu Senátu schválila s pomocí hlasů 12 nezařazených poslanců a neštítila se dokonce využít hlasu tehdy ještě nepravomocně, ale dnes už pravomocně odsouzeného poslance ODS Pekárka.

Vláda zákon o restitucích protlačila sněmovnou bez ohledu na názor většiny občanů, proti podobě církevních restitucí jich v době přijetí zákona bylo přibližně 80 procent. Kromě výše zmíněných částek budou navíc občané ještě několik let ročně přispívat na chod církví, a to částkou přes 1 miliardu korun ročně.

Bývalá koalice nikdy neusilovala o to, aby zákon o církevních restitucích byl transparentní a ve prospěch občanů České republiky. Záměr ČSSD, která před volbami slibovala "výrazné snížení finančních plateb státu v rámci církevních restitucí tak, aby náhrada byla přiměřená a skutečně spravedlivá", zatím selhal. Církve se o náhrady připravit nenechají, restituční procesy už se rozběhly a mnohde přinášejí problémy jak samosprávám, tak soukromým majitelům, nemluvě o soudních sporech, jež se dají do budoucna očekávat.

Celý proces přijímání zákona o církevních restitucích byl netransparentní a vůči občanům, kteří s církvemi a událostmi v roce 1948 nemají nic společného, také nespravedlivý. Politici, kteří mají zastupovat zájmy občanů, zde zcela selhali. Já doufám, že neselžou samotné církve. Chtěl bych věřit, že alespoň ony budou plnit svou funkci ve společnosti, tedy především nabízet duchovní oporu a péči starým, nemocným a chudým lidem, výchovu dětí a jejich vzdělávání.

Zákon je přijatý a jeho platnost potvrzena Ústavním soudem. Nyní je na církvích a náboženských společnostech, aby učinily celý proces restitucí maximálně transparentním a obrátily se ke státu a jeho občanům vstřícně. Vyrovnání se státem jako jediná odmítla Bratrská jednota baptistů. Ostatní církve na návratu majetku a peněžních náhradách trvají. Stát by měl zase trvat na tom, aby církve alespoň zveřejnily, jak s navráceným majetkem a s penězi naložily. Cíl státu a církví by měl být totiž v podstatě totožný – pracovat pro blaho občanů České republiky bez ohledu na jejich národnost a náboženské vyznání.

Poslanecký klub hnutí ANO se usnesl na tom, že zprávu o církevních restitucích není nutné projednávat v rámci mimořádné schůze, která má sloužit k předkládání bezodkladných zákonů a norem, tak jak je tomu například v případě projednávaného zákona o státní službě. Informaci si můžeme vyslechnout na řádném zasedání sněmovny v září. Věřím, že najdeme společnou řeč i s církvemi, že ještě přehodnotí, zda jsou zejména peněžní náhrady, které budou po třicet let navyšovány o inflaci a nebudou podléhat zdanění, vůči našemu rozpočtu, státu a občanům náhradami spravedlivými.

Přeskočit na menu