Ostrava kandiduje na European Green Capital 2020, vyrovná se nejlepším

Statutární město Ostrava kandiduje na titul European Green Capital 2020. Přihlášku do prestižní soutěže Evropské komise podá letos v říjnu, zda uspěje, bude jasné v polovině roku 2018. Kandidaturou se chce vyrovnat dalším úspěšným evropským městům z minulých let, např. Stockholmu, Hamburku, Nantes, Lubljaně, Essenu či Nijmegenu, který bude zeleným městem v roce 2018. Ostrava staví hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou.

„Uspět v soutěži hned napoprvé nebude lehké, dosud se to ještě nikomu nepovedlo. Přesto se ale seriózně ucházíme o titul. Kandidaturou chceme dát jasně najevo své odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě. Navíc získáme cenná data o 12 sledovaných oblastech, srovnání s ostatními evropskými městy i zpětnou vazbu od odborníků. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnými výchozími podmínkami a problémy, jako Ostrava,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních 5-10 let a chystaná opatření na nejbližší 3 roky – které má pak město uskutečnit.

Podrobnosti k soutěži jsou uveřejněny na http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Mezi 12 hodnocenými tématy jsou:

  ·Zmírnění klimatických změn

  ·Adaptace na klimatické změny

  ·Udržitelná městská mobilita

  ·Udržitelné využití krajiny

  ·Příroda a biodiverzita

  ·Kvalita ovzduší

  ·Hluk

  ·Odpadové hospodářství

  ·Hospodaření s vodou

  ·Zelený růst a eko-inovace

  ·Nakládání s energiemi

  ·Správa

„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou nebo městská doprava jsou témata, kde můžeme ukazovat tu nejlepší evropskou praxi,“ vyzdvihnul primátor. Zdůraznil, že lidé v Ostravě mohou využívat nejmodernějšího odbavovacího systému MHD v České republice, což je asi jedním z aspektů, že se v minulém roce podařilo zvýšit počet cestujících MHD na 88,5 milionů. Přispíváme také modernizací vozidel MHD, kdy je naším záměrem se do roku 2020 zcela obejít bez dieselové trakce. Chystáme další nákupy vozidel na alternativní pohony také pro město a jeho organizace nebo zavedení bikesharingu, aby lidé mohli ještě lépe využívat více než 230 kilometrů cyklostezek ve městě a nemuseli jezdit autem.

V oblasti vodního hospodářství je Ostrava výjimečná vysokým podílem obyvatelstva napojeného na kanalizaci (95,3 %) a čistírny odpadních vod (88,5 %), nebo také tím, že 40 % zdrojů vody tvoří podzemní vody. Záměrem města je přiblížit řeku lidem, i nadále se proto bude pokračovat v revitalizaci břehů Ostravice, kde už dnes jsou cyklostezky, odpočinkové a slunící plochy, nebo zázemí pro vodáky, plánuje se další kultivace v okolí mostu Miloše Sýkory včetně stupňovitých teras, úprav chodníků, bezbariérových úprav a zazelenění, a to na základě architektonické soutěže, odhadované náklad jsou přes 40 milionů korun. Chystá se projekt revitalizace Pustkoveckého údolí. Jedním z výstupů připravované Adaptační strategie města na změny klimatu bude i návrh na realizaci vodních prvků ve městě.

„Vyzdvihl bych rovněž aktivity města v oblasti revitalizace průmyslových území, z nichž mnohá jsou přímo v centru města. Nejlepším důkazem posledních let jsou Dolní oblast Vítkovice, Karolina a Trojhalí, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku. Ve snaze proměňovat veřejná prostranství bude Ostrava i nadále pokračovat, nachystána je například investice v podobě revitalizace městských jatek, kde bude sídlit galerie současného umění, a řada dalších.“ řekl primátor T. Macura.

„Ostravu je nutné posuzovat v historickém kontextu. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí ve městě, stále se však potýká s důsledky dlouhé průmyslové historie,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Je dobré, že i když je třeba ovzduší Ostravy slabou stránkou, lze jednoduše ukázat, jak se hodnoty prašnosti za poslední léta několikanásobně zlepšily,“ dodala náměstkyně K. Šebestová.

„Ostrava plánuje řadu aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, které ještě více přiblíží město přírodě a které budou mít kladný dopad na životní úroveň obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Výše zmíněné projekty budeme realizovat bez ohledu na úspěch naší kandidatury,“ zakončil primátor.

Přihlášku do soutěže město podá do 18. října 2017. Na začátku roku se dá předpokládat vyhlášení užšího výběru kandidátů. Vítězné město na rok 2020 vyhlásí Evropská komise nejspíše v polovině roku 2018.

Přeskočit na menu