Dotační program na estetizaci veřejného prostoru

Celkem pět milionů korun je letos vyčleněno v dotačním programu na revitalizaci a estetizaci veřejného prostoru, v lednu ho schválili zastupitelé města. Grant je určen pro širokou veřejnost, která může předkládat projekty sloužící ke zkrášlení, zkvalitnění a oživení nefunkčních veřejných prostor. Žádosti lze podávat od 1. března do 1. května.

Součástí životního prostředí obyvatel města jsou také veřejná prostranství, ulice, chodníky, náměstí, parky. Jejich podoba a funkčnost ovlivňuje to, jak se ve městě lidé cítí. Veřejný prostor tvoří z velké části image města a je obrazem jeho kulturních hodnot.

O estetizaci veřejného prostoru jsme diskutovali v rámci příprav strategického plánu, na pracovních skupinách k projektu REFILL, inspirovali jsme se zkušenostmi jiných evropských měst. Nejen tyto podněty nás vedly k tomu, abychom nový dotační program vyhlásili. Přála bych si, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí a proměna veřejného prostoru k lepšímu byla ve městě znatelná. Přihlásit se může kdokoliv, ať už chce osázet místo květinami anebo upravit nevzhledné zákoutí, které by následně mohlo sloužit například k relaxaci, sportu anebo setkávání lidí. Pokud by bylo zájemců výrazně více a pět milionů by na program nestačilo, požádala bych zastupitele o případné navýšení finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli k dispozici,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 000 Kč, druhou projekty s podporou do 1 mil. Kč. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města.

Rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace bude vydáno do 30. června.

Přeskočit na menu