Ústecký
kraj

Přeskočit na obsahPoslanci

Seznam poslanců v Ústeckém kraji:

  • BRABEC Richard (BrabecR@psp.cz)

V minulosti pracoval jako generální sekretář Českomoravské komoditní burzy Kladno, vedoucí odboru financování společnosti UNIPETROL, a.s., finanční ředitel společnosti Spolana. Působil také jako generální ředitel společnosti Lovochemie, kde je dnes předsedou dozorčí rady a kterou vlastní předseda strany Andrej Babiš. Nyní pracuje jako externí spolupracovník Svazu chemického průmyslu ČR v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu.

Asistent: Ing. Jakub Komárek
E-mail: jakub.komarek@anobudelip.cz
Tel: 777 193 744

Regionální kancelář:
Adresa: Mírové náměstí 157/30, 412 01 Litoměřice
Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

Asistent: Ing. Jakub Komárek
Tel: 777 193 744

  • RICHTER Jan (RichterJ@psp.cz)
  • FIALOVÁ Eva (FialovaE@psp.cz)

Je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Ekologie a ochrana životního prostředí obor odpadové hospodářství. V minulosti pracovala na pozici odpadového hospodáře a specialisty pro evropskou chemickou legislativu tzv. REACH ve společnosti Lovochemie, a.s. a následně i pro společnost PREOL a.s. Poslední dva roky působila v kanceláři primátorky Magistrátu města Ústí nad Labem, kde se věnovala péči o životní prostředí, o veřejné prostranství a územnímu plánování. V Poslanecké sněmovně je členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí.

Asistent: Patrik Srba
E-mail: patriksrba@live.com
Tel: 728 017 678

Regionální kancelář:
Adresa: Bratislavská 1444/10, 400 01 Ústí nad Labem
Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

Asistent: Ing. Igor Babík
Tel: 725 871 071

  • SCHILLER Jan (SchillerJ@psp.cz)

Je absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor Ochrana životního prostředí a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě obor Environmentální inženýrství. V minulosti pracoval jako zástupce provozního náměstka v oblasti tepelného hospodářství u spol. ALFA TERM MOST a.s.. Následně u téže společnosti na pozici vedoucí staveb. Ve stavebnictví zůstal a na pozici provozního ředitele působil až do současnosti. Spolupracoval na základě OSVČ s mnoha společnostmi v ústeckém kraji, ale také v Praze, Brně a Ostravě. Zastupitel města Mostu, člen komise hospodaření s městským majetkem. V Poslanecké sněmovně je členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí.

Asistent: Vladislava Marschallová
E-mail: marschallka@centrum.cz
Tel: +420 723 788 036

Regionální kancelář:
Adresa: Báňská 1635, 464 01 Most
Úřední hodiny: pondělí od 13:00 – 17:00

Asistent: Ing. Aleš Hlaváček
Tel: +420 777 620 508

  • BŽOCH Jaroslav (BzochJ@psp.cz)

Absolvoval obor mechanik – operátor sklářských strojů na Střední škole AGC v Teplicích (tehdy ještě Glaverbel). Několik let po maturitě mezi roky 2006 a 2009 vystudoval ekonomii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (získal titul Bc.). Několik let pracuje v oboru logistiky a námořních a leteckých přeprav, má i roční zkušenost z Nového Zélandu. V letech 2015 až 2017 pracoval jako obchodní manažer ve firmě Damco Czech Republic, následně se stal zaměstnancem společnosti Maersk Line, kde zastává pozici manažera pro klíčové zákazníky.Jaroslav Bžoch žije ve městě Teplice. S manželkou Nikolou mají dvě děti (syna a dceru). Velmi rád sportuje (jeho největší vášní jsou rugby league a crossfit), rád poslouchá tvrdší muziku.V poslanecké sněmovně je členem Výboru pro evropské záležitosti a Zahraničního výboru.

Asistent: Jiří Štábl
Tel :724 706 978
E-mail: stablj@psp.cz

Regionální kancelář:
Adresa: Masarykova 10, 415 01 Teplice
Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

  • RŮŽIČKA Pavel (RuzickaP@psp.cz)

Vystudoval obor požární ochrana a bezpečnost průmyslu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V minulosti sloužil v Armádě ČR, několikrát se zúčastnil vojenských operací v Kosovu a Iráku. V rámci Ministerstva obrany působil jako náčelník Vojenského požárního dozoru a následně působil jako Hlavní inspektor Vojenského požárního dozoru. Celý život se zabývá požární ochranou a bezpečností průmyslu. Od roku 1992 je členem Sboru dobrovolných hasičů. Dále působí v profesních organizacích požární ochrany, jako je Profesní komora požární ochrany a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Je členem sdružení LEX a Českomoravské myslivecké jednoty. Od dubna 2010 je jednatelem a společníkem ve firmě VPR GROUP. Od roku 2014 je také zastupitel a radní města Postoloprty. V Poslanecké sněmovně je členem Výboru pro bezpečnost a Výboru pro obranu. 

Asistentka: Bc. Kristýna Diepoldová
Tel : +420 728 157 435
E-mail: DiepoldovaK@psp.cz

Regionální kancelář:
Adresa: Osvoboditelů 871, 440 01 Louny
Úřední hodiny: každé pondělí od 13:00 – 17:00

Asistent: Miroslav Matějka
Tel : +420 732 286 263 
E-mail:  

  • KOHOUTEK Tomáš (KohoutekT@psp.cz)

Narodil se před 35 lety v Děčíně do rodiny soudce a soudní úřednice. Od malička tak vyrůstal v justičním prostředí, tedy nepřekvapí, že právo a paragrafy se staly i jeho profesním osudem. Po vystudování právnické fakulty (ZČU) působil 6 let v advokacii, konkrétně v Ústí nad Labem, nejprve jako advokátní koncipient, a po složení advokátních zkoušek jako společník advokátní kanceláře. V letech 2008 - 2011 si doplnil své právní vzdělání studiem programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu (VŠEM) v oboru management a marketing. V roce 2013 zvítězil v konkurzu na obsazení pozice notáře v Děčíně, a od 1. dubna 2013 tak vede vlastní notářský úřad v Děčíně. V roce 2014 absolvoval stáž u notáře ve Spolkové republice Německo a v roce 2016 se zúčastnil Světové školy notářství v Římě. Od roku 2014 je zastupitelem města Děčín, v letech 2014 - 2016 byl předsedou místní organizace hnutí ANO v Děčíně, od roku 2016 je oblastním předsedou hnutí ANO v okrese Děčín. Na podzim roku 2017 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde zastává funkci místopředsedy Ústavně právního výboru. Mezi jeho koníčky patří cestování, sport a kynologie.

Asistent: Mgr. David  Kroupa
Tel :
E-mail: kroupad@psp.cz

Regionální kancelář:
Adresa: Radniční 23/1, 405 02 Děčín 1
Úřední hodiny: dle telefonické domluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeskočit na menu