Věra Procházková
Karlovarský kraj

Přeskočit na obsah


Program

 

Jsem lékařka a dlouhá léta pracuji jako záchranářka. Specializuji se na léčbu bolesti a paliativní péči. Právě to jsou mé priority v Poslanecké sněmovně. Chci vytvořit zákon o eutanázii, který umožní možnost důstojného odchodu pro vážně nemocné pacienty. Již jsem vytvořila pracovní skupinu, která se bude zabývat eutanázii a jejím cílem bude vytvořit zákon, který bude mít podporu napříč politickým spektrem.

Dále je pro mně prioritou paliativní péče, rozvoj hospiců a zejména pak mobilních hospiců. Péče o vážně nemocného pacienta je pro blízké velmi náročná záležitost a v tomto duchu potřebují pomoci, proto rozvoj těchto zařízení je velmi důležité. Nelze zapomínat na tyto pacienty a měli bychom jim umožnit důstojný odchod ze života.

Ve svém volném čase vykonávám lékařský dozor na sportovních akcích. A sport je moje další priorita. Musíme národ rozhýbat, a to zejména děti. Sport je klíčový faktor při dospívání dítěte, a to jak z fyzického, tak i duševního hlediska. Pokud chceme zdravou společnost, tak musí dobře fungovat sportovní instituce a hlavně musejí být spravedlivě rozdělené peníze na sport, což byl v posledních letech velký problém.

Níže jsem si dovolila uvést klíčové body programu hnutí ANO, které se týkají zdravotnictví.

  • Nebudeme privatizovat zdravotnictví. Jsme i nadále proti plošné privatizaci nemocnic. To neznamená, že bychom byli proti privátním zdravotnickým zařízením, ale stávající státní nemocnice musejí zůstat v rukou státu. Chceme dále investovat do jejich modernizace, rekonstrukcí starých anebo stavby nových nemocničních pavilonů, s cílem zvyšovat kvalitu zdravotní péče a snížení provozních nákladů.
  • Spravedlivým odměňováním, zkvalitněným a přehledným postgraduálním vzděláváním, všestranně motivujícím systémem a vstřícnou komunikací zredukujeme nežádoucí odchody zejména mladých zdravotníků do zahraničí a zachováme mezinárodní konkurenceschopnost českého zdravotnictví.
  • Podpoříme kultivaci současných úhradových mechanizmů tak, aby peníze šly více za pacientem. Pojišťovny mají platit poskytovatelům péče za konkrétní péči, nikoli pouze za samotnou existenci zařízení či provádění dílčích úkonů.
  • Jsme jednoznačně pro elektronizaci zdravotnictví. Chceme pacientovi zajistit online přístup k jeho zdravotnickým záznamům a zavést bezpečné sdílení informací mezi poskytovateli. Doplníme provozování elektronického receptu o systém varovaní před nevhodnými kombinacemi předepsaných léků.
  • Zajistíme všeobecně dostupné pohotovostní služby. Vytvoříme síť místně a časově dostupných lékáren s pohotovostní službou. Lékařská pohotovost a zdravotnická záchranná služba nesmí být zneužívány.
  • Finančně podpoříme zejména programy domácí péče včetně mobilní hospicové péče a nalezneme takové řešení, které umožní i těm pacientům, kteří se nezvládnou o sebe postarat, léčit se v prostředí svého domova.
  • Zavedeme centrální nákupy ve zdravotnictví. Ušetřené peníze vložíme do rozvoje zdravotnictví a zlepšení finančního ohodnocení lékařů, sester a dalšího personálu ve zdravotnictví.
  • Zavedeme klasické manažerské postupy v řízení nemocnic spadajících pod ministerstvo zdravotnictví tak, aby bylo možné kontrolovat a srovnávat jejich hospodaření.
  • Zlepšíme spolupráci ministerstva zdravotnictví s kraji, městy a obcemi v jejichž vlastnictví jsou nemocnice a harmonizujeme investice poskytované různými zřizovateli. Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017
  • Zlepšíme spolupráci státních institucí s pojišťovnami, profesními, odborovými a pacientskými organizacemi.

Program hnutí ANO ke stažení

Přeskočit na menu