Věra Procházková
Karlovarský kraj

Přeskočit na obsahMezinárodní setkání klubů skalničkářů

Do karlovarského kraje se sjeli skalničkáři z celé republiky,ale i ze Slovenska.

Ve dnech 27.-29.9.2019 se konalo mezinárodní setkání skalničkářů. Do regionu přijelo na 30 zástupců skalničkářských spolků a klubů z Čech, Moravy a Slovenska. Konkrétně: Iris Opava, Protěž Olomouc, Campanula Bruntál, KS Zlín, Adonis Ostrava, KS Žilina, Soldanella Praha, Alpinum Plzeň a domácí Erica Nejdek.

Pořadatelem byl nejdecký klub Erica,který toto setkání pořádá již po třetí /2001,2011,2019/. I letos připravili členové našeho klubu pro účastníky zajímavý program. Po přivítání proběhla v pátek večer prezentace. Účastníci byli seznámeni s činností jednotlivých klubů za uplynulý rok /stav členské základny, zvětšování věkového průměru, pořádání výstav, odborné přednášky, zájezdy, dobročinné akce, spolupráce s jinými kluby/.

V závěru večera se ještě probíralo téma ochrany přírody - současný stav lesů, kůrovec, klimatizační změny, hospodaření s vodou.Tato témata nenechávají nikoho klidným.

Sobota byla částečně věnovaná doprovodným akcím. Účastníci navštívili ukázkovou zahradu př. Karin Skořepové v Karlových Varech. Při prohlídce obdivovali nejen vzácné rostliny, kompozice skalek a jezírka, ale mnozí zde našli i inspiraci pro zvelebení svých zahrádek. Nechybělo ani občerstvení a někteří si odnesli i nějakou tu kytku. Další zastávkou byla historická budova Becherovky - Becherplatz.

Odpoledne následovala procházka kolem památných míst Karlových Varů. Účastníky seznámil krátce s historií centra města Mgr J. Bařtipán.

Večer byl opět věnován diskuzi o problémech klubové činnosti. Debatovalo se dlouho do pozdních hodin, neboť cílem tohoto setkání je především výměna zkušeností. Diskuze byla občas až bouřlivá. Probírala se zejména tato témata: organizování výstav, hospodaření- rozšiřující se EET, náplň setkání,změna termínu setkání - podzim versus jaro, vydávání klubových tiskovin, dodržování mezinárodní nomenklatury pěstovaných rostlin, příprava na další rok. Příští setkání bude pořádat v květnu 2020 KS Žilina. Setkání se zdařilo, účastníci odjížděli spokojeni a plni zážitků.

Akce se konala i za laskavého přispění Karlovarského kraje.

Za Klub skalničkářů Erica Nejdek z. s. Mudr. Věra Procházková, předsedkyně spolku

 

Přeskočit na menu