Ústecký
kraj

Přeskočit na obsah
Petr Nedvědický

Petr Nedvědický: „Stav věcí veřejných nestačí jen komentovat, ale napnout vlastní síly“

Petr Nedvědický působí v politice sice pouhý rok, ale přesto už si vydobyl dva důležité posty: je předsedou oblastní ústecké organizace ANO a za okres Ústí nad Labem vede kandidátku do krajských voleb. Je přesvědčený, že občané Ústeckého kraje si zaslouží žít v bezpečí, čistém životním prostředí a s možností profesního uplatnění. Čím chce být Petr Nedvědický v krajském zastupitelstvu pro občany prospěšný, říká v následujícím rozhovoru.

Můžete se čtenářům krátce představit?

Narodil jsem se v roce 1955 v Praze. Dětství jsem prožil v Jihlavě a školní a gymnaziální léta v Ústí nad Labem. Politická angažovanost mých rodičů v roce 1968 pro mě znamenala restrikci všech mých snah o studium na vysoké škole. Podařilo se mi vystudovat nástavbový obor – radiologický laborant. Po absolvování základní vojenské služby jsem pracoval na RTG oddělení polikliniky v Ústí nad Labem. Nutnost postarat se o rodinu mě vedla ke změně profese a stal se ze mě prodavač v obchodním domě. Zaměstnavatel – SD Jednota – mi poskytl doporučení ke studiu na vysoké škole a na jeho základě jsem byl přijat ke studiu a vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Po absolutoriu jsem začal s přáteli soukromě podnikat v oblasti distribuce tisku. V této oblasti se pohybuji od roku 1990 do dnešních dnů, v současnosti jako ředitel logistiky PNS a.s. Od roku 1990 se mi podařilo dále vystudovat obor andragogika a absolvovat rekvalifikační studium pro získání kompetencí v oboru mediátor.

Jsem ženatý, manželka pracuje jako manažer, mám 3 děti, 27, 24 a 14 let. Již dvacet let žiji ve vsi Malečov. Volný čas trávím s rodinou, nejčastěji při různých sportovních a outdoorových aktivitách.

Proč jste se rozhodl kandidovat?

Mé rozhodnutí kandidovat do krajského zastupitelstva se nezrodilo z rozmaru. Uvědomuji si, že stav věcí veřejných nelze pouze komentovat, ale že ke změně je nutné napnout vlastní síly. Jsem přesvědčený, že jako zastupitel budu schopen zodpovědně prosazovat především témata, kterým díky své profesi nejvíce rozumím a jsou mi velmi blízká. Hledat v týmu efektivní a zároveň přiměřeně nákladná řešení zvláště v oblasti dopravy a školství.

Co se vám v našem kraji nelíbí a proč?

Nelíbí se mi poškození našeho kraje způsobené drastickou exploatací zdrojů ve smyslu „po nás potopa“ - bez ohledu na ty, kteří zde budou žít po nás. A samozřejmě ztráta kontinuity s předchozími generacemi, jejímž důsledkem je vykořenění. To vše pak přináší smutné výsledky kraje – vyloučené lokality, neochota osidlovat kraj, nízká úroveň vzdělání…

Co se vám na našem kraji naopak líbí?

Náš kraj patří k nejkrásnějším částem republiky, a to z hlediska rozmanitosti přírody a památek. Při svém každodenním návratu ze zaměstnání v Praze se těším na okamžik, kdy zahlédnu panorama Českého středohoří a chvíli poté hřeben Krušných hor. Téměř celá republika nám může závidět nádhernou scenérii údolí řeky Labe v místě nazvaném Porta Bohemica. A v neposlední řadě tu monumentální důstojnost pískovcových skalních měst labského údolí mezi Děčínem a Hřenskem.

Také obdivuji pokoru obyvatel měst, kteří pracují na ochraně jejich historických částí a citlivostí územních plánů v městech Litoměřice, Žatec a Teplice.

Víte, co nejvíce vadí obyvatelům našeho kraje?

Z rozhovorů s obyvateli cítím, že obyvatelé mají největší zájem o zlepšení bezpečnosti ve městech Ústeckého kraje a zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijí (špína, odpadky, udržování zeleně…).

Jak by měl podle vás vypadat Ústecký kraj za čtyři roky?

Tato otázka je velmi složitá. Nezáleží na mém názoru, podstatné je to, co si přejí a potřebují občané. Tudíž bude úspěchem, pokud se podaří přesvědčit veřejnost, že Ústecký kraj je bezpečné místo pro život, které jim nabídne i možnost profesního uplatnění.

Na co byste se chtěl jako krajský zastupitel zaměřit?

Za prvé na sociální politiku: na seniory a mládež, sociálně vyloučené lokality a s tím související nezaměstnanost. Za druhé na školství: konkrétně na podporu toho učňovského. Za třetí na dopravu: na obchvaty měst, odstavná parkoviště, navazující systémy MHD. Za čtvrté na stav životního prostředí: na stav ovzduší a jeho dopady na lidské zdraví a na prolomení, nebo spíše neprolomení těžebních limitů.

Čím chcete zaujmout voliče?

Nejsem ostrov uprostřed proudu… Voliče chci, společně s dalšími kandidáty, zaujmout především tezemi našeho volebního programu.

Jaké oblasti byste se v případě svého zvolení chtěl věnovat v rámci kraje?

Chtěl bych se věnovat tématům, která jsou mi blízká - hospodaření, doprava a sport.

Z vašeho pohledu největší průšvih Ústeckého kraje za poslední čtyři roky

Za největší průšvih, a to pořádně velký, považuji machinace s dotacemi ROP Severozápad.

A naopak největší úspěch?

Vybudování dobře fungujícího a rozvojeschopného integrovaného dopravního systému.

Co na vaši kandidaturu říká rodina a přátelé?

Ptají se, proč raději nepřemýšlím o důchodu.

Čemu se nejraději věnujete ve volném čase?

Sportovním aktivitám, nejčastěji se svojí dcerou za pečlivého dohledu manželky.

Jak dlouho působíte v politice?

Necelý rok.

Co pro vás znamená být lídrem (jedničkou) kandidátky za okres Ústí nad Labem?

Odpovědnost.

Čekáte vyhrocenou, nebo naopak klidnou kampaň?

Velmi bych si přál, aby naše kampaň byla důrazná a sebevědomá, ale naprosto slušná, která nebude dehonestovat žádného z protikandidátů.

Jakou roli by měl hrát Ústecký kraj v rámci republiky?

Roli kraje s moderními výrobními provozy a celky, se vzdělanou a dobře připravenou pracovní silou v oblasti průmyslové výroby s vyšší přidanou hodnotou.

Kukátko do soukromí:

Co právě čtete?

Vondruška: Přemyslovská epopej.

Jaká je dovolená vašich snů?

Aktivní, vzrušující – hory, voda, vzduch…

Ve které době z minulosti byste chtěl žít?

Patrně v období první republiky – páni byli galantní, ženy si uvědomovaly, že jsou krásné a platilo dané slovo.

Vaše oblíbené jídlo?

Bramborák.

Umíte vařit?

Ne.

Váš oblíbený film?

Pulp Fiction (Quentin Tarantino).

Váš oblíbený herec/herečka?

Robert Redford.

Koho byste pozval na večeři?

Své blízké.

Máte politický vzor?

Ronald Reagan.

Kdo by měl v Americe vyhrát volby a proč?

Ani jeden z nominantů.

Osobní volební motto kandidáta:

„Neptej se, komu zvoní hrana --- zvoní tobě.“

Přeskočit na menu