3. Pavel Růžička

Je absolventem Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě, obor požární ochrana a bezpečnost průmyslu. Dvacet jedna let sloužil v Armádě České republiky. Několikrát se zúčastnil vojenských operací v Kosovu a Iráku.
Žije v Postoloprtech, kde je radním, je mu 47, ženatý,
Členem ANO je od roku 2014 a je oblastním předsedou Louny.
Jako válečný veterán jde do parlamentních voleb s předsevzetím řešit problémy v České republice seriózně, spolehlivě a nebojácně. Prioritou je bezpečnost, neboť pocit bezpečí je jedním ze základních
požadavků každého člověka. Tento pocit musíme zajistit i lidem České republiky. Nelze na jedny občany být důsledný a na druhé nadmíru tolerantní. Zákony platí pro každého. Tím myslí zejména pořádek
a bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. Nelhostejnost a prevence, to jsou dle jeho názoru základní pilíře bezpečnosti. Chce se zaměřit na efektivní fungování Integrovaného záchranného systému.