Ústecký
kraj

Přeskočit na obsahNaši kandidáti

1. Richard Brabec - lídr za Ústecký kraj

Ministr životního prostředí. Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Je ženatý a má dva syny. Střídavě žije v Lovosicích a v Praze. Je mu 51 let.

Srdcem ekolog a rozumem ekonom. Rozpoutal kotlíkovou revoluci v Česku, díky které, si za 9 miliard z Evropské unie 100 tisíc českých domácností vyměnilo staré karcinogenní kotle za nové, ekologické.

 

 

2. Jan Richter

Vystudoval UJEP v Ústí nad Labem a Masarykovu univerzitu v Brně, pracoval jako vychovatel, v současné době je krajským zastupitelem a předsedou Finančního výboru kraje.

Žije v Kadani, kde je zastupitelem, bude mu 50 let, je ženatý, má dvě dcery a jednu vnučku.

Byl u zrodu Hnutí ANO v našem kraji, v současné době je předsedou krajského předsednictva Ústeckého kraje. Je to člověk, který se snaží dělat věci naplno a hlavně vše dokončit.

Většinu svého profesního život pracoval s dětmi. Mimoškolně se snaží dětem věnovat v různých formách i v současné době. V poslanecké sněmovně by se rád zaměřil na školství, sport a bezpečnost. Zde je potřeba dostat do popředí technické obory a propojit teoretickou část s praxí. Je nutné jednat nejen se školami, ale i se zaměstnavateli. Propojení těchto dvou subjektů je neoddiskutovatelné. Je nutné vytvořit takové podmínky v legislativní rovině, aby školství mohlo pružně reagovat na poptávku trhu práce. Bez dostatečné podpory, z velké části finanční, se tyto sektory neobejdou. Budování technických pracovišť, výměnné stáže, čerpání z evropských fondů - toto jsou možnosti, které nás opět dostanou do předních řad odborníků.

Ve volném čase se věnuje fotbalu, rád poznává destinace, které nejsou v nabídkách cestovních kanceláří, a velmi rád relaxuje u starých českých filmů.

 

 

3. Pavel Růžička

Je absolventem Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě, obor požární ochrana a bezpečnost průmyslu. Dvacet jedna let sloužil v Armádě České republiky. Několikrát se zúčastnil vojenských operací v Kosovu a Iráku.
Žije v Postoloprtech, kde je radním, je mu 47, ženatý,
Členem ANO je od roku 2014 a je oblastním předsedou Louny.
Jako válečný veterán jde do parlamentních voleb s předsevzetím řešit problémy v České republice seriózně, spolehlivě a nebojácně. Prioritou je bezpečnost, neboť pocit bezpečí je jedním ze základních
požadavků každého člověka. Tento pocit musíme zajistit i lidem České republiky. Nelze na jedny občany být důsledný a na druhé nadmíru tolerantní. Zákony platí pro každého. Tím myslí zejména pořádek
a bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách. Nelhostejnost a prevence, to jsou dle jeho názoru základní pilíře bezpečnosti. Chce se zaměřit na efektivní fungování Integrovaného záchranného systému.

více

4. Eva Fialová

Vystudovala UJEP Fakultu životního prostředí. Její profesní zaměření je péče o životní prostředí. Pracovala jako odpadový hospodář, specialista na evropskou chemickou legislativu a odborný konzultant
pro oblast životního prostředí a územní ho plánování. Rodačka z Rudolfova u Českých Budějovic po studiu žije v Ústí nad Labem.
Jejím cílem je, aby se namísto krátkodobých a nefunkčních opatření z let minulých konečně prosadila a realizovala dlouhodobá koncepce rozvoje našeho kraje. A to v oblastech revitalizace krajiny, vzdělávání,
infrastruktury a pracovních příležitostí. Ústecký kraj nesmí být levným zdrojem surovin, ale atraktivním místem pro život. Osobně vnímá životní prostředí nejen jako ochranu přírody, ale jako komplexní ochranu
místa, ve kterém žijeme naše životy a ve kterém budou žít i naše děti. Je to prostor, ve kterém bydlíme, vzděláváme se, pracujeme a trávíme svůj volný čas.
Obdivuje typický český humor, nejlépe v podání Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka či Zdeňka Jirotky. Svou energii čerpá z častých procházek v přírodě a z objevování polozapomenutých míst

5. Tomáš Kohoutek

Vystudoval právo na Západočeské univerzitě v Plzni a pracuje jako notář.
Žije v Děčíně, kde je zastupitelem, je mu 34 let, svobodný, bezdětný.
V ANO je od roku 2014 a v současné době oblastním předsedou Děčín.
Celý život je obklopen právem a soudním prostředím, a touto problematikou se chce zabývat i v rámci svého působení v poslanecké sněmovně. Ze své právní praxe moc dobře ví, že špatné a nekvalitní zákony dokáží lidem řádně zkomplikovat život, a přidělat tak mnoho problémů. Kromě zrychlení justice by se rád zabýval i přípravou legislativy v oblasti sociálního zabezpečení, která by omezila zneužívání sociálních dávek.
Mezi jeho zájmy patří cestování, sport, kynologie.

6. Jaroslav Bžoch

Pracuje jako manažer ve společnosti Maersk Line, která se zabývá námořní přepravou. V současné době je krajským zastupitelem. Žije v Teplicích, kde je také zastupitelem. Je mu 33 let, je ženatý, má syna a dceru.
O politiku se zajímá již od svých osmnácti let a aktivně od roku 2007. Členem ANO je od roku 2011, působí jako oblastní předseda v Teplicích.
Je sice ekonom, ale tělem i duší sportovec, a tak by se rád zaměřil hlavně na sport. Poslední dobou kolem sebe vídá velmi mnoho dětí a mladých lidí, kteří trpí nadváhou spojenou se špatnou
životosprávou. Naše vlády stále řeší jen peníze, které jsou samozřejmě velmi důležité, co ale chybí je nabídka sportů. Musíme začít již na základních školách, kde se u dětí utváří hlavní životní návyky. Je potřeba se zaměřovat na sport jako takový, a nejen na sport vrcholový, který není pro každého. Sportovních odvětví je nepřeberné množství a my se musíme naučit toto využívat a dětem nabízet uplatnění v různých sportech a hlavně zábavu.
K jeho největším zálibám patří sport a hlavně rugby.

7. Jan Schiller

Absolvoval VŠ Báňská Ostrava v oborech Ochrana přírody a Environmentální inženýrství s kterým také spojil svůj profesní život. Pracuje jako stavební dozor Žije v Mostě, kde je zastupitelem statutárního města Most, je mu 45 let, rozvedený, jedna dospělá dcera.
Do aktivní politiky vstoupil v roce 2014 na komunální úrovni. Je předsedou MO Most. Díky zkušenostem z profesního života je přesvědčen, že je potřeba intenzivně pracovat na změnách v mnoha zákonech. Za největší problém považuje účelové a nekoncepční financování, proto chce prosadit absolutní transparentnost při vynakládání veřejných prostředků tak, aby každý občan své obce či města mohl vidět, jak je
s těmito prostředky nakládáno a zda jsou použity tak, jam měly být. Jeho cílem je pozitivně působit zejména v oblasti životního prostředí, chce se zaměřit také na vývoj strukturálně a hospodářsky postižených regionů, pokusit se eliminovat negativní dopady nezaměstnanosti, podporovat rozvoj malého a středního podnikání a podpořit zvýšení implementace nových technologií v rámci tzv. Průmysl 4.0. Globálním cílem je budovat environmentální a hospodářské prostředí, ve kterém budeme mít kvalitní podmínky pro život my naše děti.
Ve volném čase se rád podívá na hezký film, případně přečte dobrou knihu.

8. Zdeněk Plecitý

Manažer, 54 let

Chce se zasadit o zlepšení podmínek v zemědělství.

9. Jindra Zalabáková

Středoškolský pedagog, 47 let

Chce zlepšit podmínky pro vzdělávání.

10. Pavel Elias

Manažer, 62 let

Chce zlepšit dopravní situaci.

Přeskočit na menu