Středočeský
kraj

Přeskočit na obsahPár slov o ANO

Naším hlavním cílem je dobře fungující, stabilní a prosperující společnost, ve které demokratická politická reprezentace pracuje ve prospěch všech občanů. K tomu musí vést politický dialog, zaměřený na zájmy a potřeby občanů. Nechceme však dělat politiku jen pro ni samotnou a ztrácet čas zbytečným politikařením. Chceme do veřejného prostoru vrátit racionálnost a hledání pragmatických řešení. I proto je snahou hnutí ANO přivádět do politiky osobnosti, které něco dokázaly a mají společnosti co nabídnout. Přičiníme se o to, aby Česká republika jasně formulovala své národní zájmy. Zároveň se hlásíme k základním civilizačním hodnotám a chceme být jasným a čitelným partnerem v rámci zahraniční politiky a Evropské unie.

Klíčové hodnoty

Ve všem, co děláme, se snažíme řídit základními morálními principy a dobrými úmysly. Těmito základními hodnotami jsou:

1. Svoboda

Svoboda jedince je nezpochybnitelnou hodnotou, která by měla být hybnou silou v naší společnosti. Chceme vytvářet podmínky, které povedou ke svobodnému životu, svobodnému rozhodování a zodpovědnosti za vlastní osud. Svoboda je sice odpovědností za vlastní rozhodnutí, ale nese v sobě i odpovědnost za soužití s ostatními spoluobčany. Svoboda jedince tak musí jít ruku v ruce se solidaritou vůči druhým.

2. Solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům

Naší snahou je vytvářet stát, který občany příliš nezatěžuje, ale zároveň za ně jako instituce nese velkou dávku zodpovědnosti. Pomáhá jim a je solidární k těm, kteří z různých důvodů potřebují pomoc. Tato solidarita vychází nejen ze základních civilizačních hodnot, ale je také způsobem, jak nejen společnost, ale také stát, učinit stabilnějšími. Vzájemná solidarita by však neměla omezovat svobody jednotlivce a podlamovat úsilí občanů o zlepšení svého osudu.

3. Zdravý rozum a snaha hledat řešení

Vnímáme politiku jako službu veřejnosti, a proto klademe důraz na hledání řešení, které je pro nás důležitější než ideologická nálepka. Chceme proto spolupracovat s ostatními demokratickými politickými subjekty napříč politickým spektrem. Chceme poukazovat na situace, kdy se z různých témat stává zbytečně zpolitizovaná věc na úkor konstruktivní debaty o nalezení nejvíce optimálního řešení. Jsme přesvědčeni, že zdravý rozum a lidský přístup jsou často lepší cestou než byrokratická ztuhlost. Chceme proto eliminovat zbytečnou byrokracii a zkostnatělé přístupy. V ekonomické oblasti budeme hledat hospodárná řešení a zamezíme plýtvání veřejnými prostředky.

4. Rodina a soulad mezi generacemi

Spokojená, soběstačná a dobře fungující rodina je zárukou dobrého fungování společnosti. Rodinná politika je proto v centru naší snahy. Pro rozvoj naší země je zásadní kvalitní a správně nastavené vzdělávání všech věkových skupin. Zároveň si uvědomujeme, že naše populace stárne, a chceme proto vytvářet podmínky, které podporují mezigenerační solidaritu, harmonii a udržitelnost.

Přeskočit na menu