Radka Maxová
Jihočeský kraj

Přeskočit na obsah


Program

Co jsem prosazovala a co dále budu prosazovat.

PROSAZOVALA JSEM:

 • Podporovala jsem prosazení zákona o dětských skupinách
 • Prosadila jsem zvýšení právní ochrany pro seniory
 • Podpořila jsem změnu zákona o hmotné nouzi
 • Prosadila jsem zlepšení postavení rodičů samoživitelů a jejich dětí a každoroční zvyšování daňového zvýhodnění pro rodiny s dětmi
 • Iniciovala jsem vyšší valorizace penzí
 • Podpořila jsem navyšování platů pracovníkům v sociálních službách a navýšení příspěvku na péči o 10% ve všech stupních

BUDU PROSAZOVAT:

 • Reorganizaci Lékařské posudkové služby
 • Zrychlení přiznávání dávky Příspěvku na péči
 • Smysluplnou důchodovou reformu
 • Flexibilní úvazky pro rodiny s dětmi a seniory
 • Spravedlivé sociální a dostupné bydlení 
 • Zvýšení hranice nezabavitelného minima pro lidi v exekuci a evidované na Úřadu práce tak, aby byli motivování chodit do práce a ne žít na sociálních dávkách
 • Dobrý zákon o sociálních službách
 • Dobrovolnou spoluúčast pacientů
 • Snižování počtu vyloučených lokalit

Přeskočit na menu