Chceme pomoci ženám, a bez kvót

Hnutí ANO, které se zabydluje na naší politické scéně, se chce odlišit od standardních politických stran. Nechce politikařit, ale naopak řídit stát na základě znalostí, schopností a zkušeností. Ženy představují 49 procent v naší společnosti a podle nás řadaz nich splňuje předpoklady, o které nám jde, nejméně stejně jako muži.

Většina stávajících politických stran se k ženám na kandidátkách staví velice macešsky. Před každými volbami jsou jejich členky s velkou oblibou zobrazovány na plakátech, ale na kandidátkách je strany většinou obsazují na nevolitelná místa.

Jako hnutí nechceme zavádět žádná umělá opatření typu kvót. Nabízíme ženám pomoc v jejich snaze posunout se, zvýšit si kvalifikaci, a tím i sebevědomí, chceme, aby si ženy uvědomily své možnosti, a to prostřednictvím vzdělávacího programu "Akademie pro ženy", který právě začíná. První seminář mohou ženy i muži navštívit už 21. března v Centru pohybové medicíny v Praze 4 na Chodově.

Chceme také, aby ženy-voličky více sympatizovaly se ženami, které kandidují do vysoké politiky. Tento druh solidarity ve společnosti rovněž postrádáme. Ženy mohou ženám výrazně pomoci k jejich vyššímu zastoupení nejen v politickém, ale i profesionálním životě.

U nás v hnutí už tato praxe funguje. Středočeské předsednictvo má z dvanácti členů šest žen, a to na základě dobrovolné volby členské základny, žádná umělá pravidla typu "zip" nebyla nutná. Je to samozřejmě tím, že naši mužští členové dokážou ocenit přínos, aktivitu a schopnosti svých kolegyň. Podobně je tomu i v dalších krajích.

Dalším důkazem, že rovné zastoupení je možné, jsou i tři ženy na postech místopředsedkyň hnutí. Jsem přesvědčena o tom, že když "to umíme dovnitř hnutí", budeme schopni i tento přístup prosazovat "navenek", tedy do společnosti.

"Rovnost příležitostí" obecně řečeno však neznamená pouze rovnost postavení žen a mužů, ale například i hendikepovaných občanů, žen a mužů samoživitelů, neúplných rodin, seniorů a podobně. Princip rovnosti je základním principem programu hnutí ANO, a to zejména v jeho sociální části. Evropské unii je naše hnutí maximálně otevřené, ale žádné kvóty rovnost mužů a žen nevyřeší. Mohou naopak uškodit.

Autor: Jaroslava Jermanová, Poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

Přeskočit na menu