Moravskoslezský
kraj

Přeskočit na obsahPoslanci

Seznam poslanců v Moravskoslezském kraji:

Ivo Vondrák (vondraki@psp.cz)

Ivo Vondrák je hejtmanem Moravskoslezského kraje a bývalý rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Rodilý Ostravák, patriot, který věří v tento kraj a lidi v něm. Dlouhodobě pracoval v USA a Rakousku a jako profesor přednášel po celém světě. Pevně věří, že je důležité provázat regionální politiku s národní. Je přesvědčen o tom, že v tomto selhává náš politický systém a proto chce svou politickou angažovaností pomoci.

Sledujte web Ivo Vondráka na www.ivovondrak.cz a profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Jiří Till
E-mail: tillj@psp.cz

Regionální kancelář:
Adresa: Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, 702 00
Úřední hodiny: každé pondělí od 15:00 do 17:30

Josef Hájek (hajekj@psp.cz)

Josef Hájek od r. 1977 do r. 2013 pracoval ve společnosti OKD a.s. Od funkce revírníka se vypracoval až na pozici výrobního náměstka na Dole Karviná. Po dobu 31 let byl také i báňským záchranářem. Za tuto činnost byl mimo jiné vyznamenán  Stříbrným a Zlatým záchranářským křížem. V roce 2013 byl jako lídr kandidátky hnuti ANO 2011 zvolen do Poslanecké Sněmovny. V tomto volebním období chce navázat na svou dosavadní poslaneckou práci věnovanou zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel Moravskoslezského kraje.

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Marcela Mrózková Heříková
E-mail: herikovam@psp.cz
Tel: +420 608 218 032

Regionální kancelář:
Adresa: Poděbradova 856/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Úřední hodiny: každé pondělí 13.00-16.00

 

Aleš Juchelka (juchelkaa@psp.cz)

Aleš Juchelka od roku 1998 působil v České televizi jako scénárista, dramaturg a moderátor. Věnuje se pořadům pro děti, také dokumentární a publicistické tvorbě. Je majitelem lokální marketingové agentury. V Poslanecké Sněmovně se věnuje oblastem jako jsou média, kultura a rodinná politice. Rád by posiloval ekonomický a sociální aspekt rodiny s důrazem na mezigenerační solidaritu.  

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: 
E-mail: 

Regionální kancelář:
Adresa: Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, 702 00
Úřední hodiny: každé pondělí 13.00-16.00

Pavel Juříček (juricekp@psp.cz)

Pavel Juříček podniká v České republice již více než 25 let a za tu dobu vybudoval z lokální firmy nadnárodní společnost Brano Group, který dodává autodíly do celého světa a do všech světových značek. Na národní úrovni hájil zájmy zaměstnavatelů zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje, kde je také členem senátu Akademie věd. Pavel Juříček se aktivně podílí na změnách vzdělavacího systému, který by se měl posunout k větší praktičnosti oborů. Je spoluautor duálního vzdělávacího systému.

Současný zapouzdřený politický systém chce obohatit svými schopnostmi a zkušenostmi z celého světa. Heslo „nebát se a nekrást" chce prosadit ve všech sférách politické činnosti. 

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Ludmila Nutilová
E-mail: lnutilova@seznam.cz
Tel: +420 603 249 216

Asistent: Eva Rýmlová
E-mail: eva.rymlova@post.cz
Tel: +420 734 697 300

Regionální kancelář:
Adresa: Horní náměstí 63, Opava
Úřední hodiny: pondělí 9:00-12:00, 14:00-17:00

Jiří Strýček (strycekj@psp.cz)

Jiří Strýček žije přes 30 let v Moravskoslezském kraji a není mu proto lhostejná jeho budoucnost. Dlouhodobě pracuje  na exportních manažerských pozicích ve firmě Tonak Nový Jičín, která svými výrobky propaguje náš region ve více než 45 zemích celého světa. Za Hnutí ANO 2011 se stal členem městského Zastupitelstva v Novém Jičíně a vykonává funkci předsedy finančního výboru. Ze svého profesního života je zvyklý posouvat věci kupředu a jeho názorem je, že do stávajících zažitých politických struktur je potřeba zavést nové myšlenky, zkušenosti a vize.

Sledujte web Jiřího Strýčka na www.jiristrycek.cz a profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Jan Tabášek
E-mail: jan.tabasek@mladeano.cz
Tel: +420 725 888 257

Regionální kancelář:
Adresa: Resslova 105, Nový Jičín, 741 01
Úřední hodiny: 

Josef Bělica (belicaj@psp.cz)

Josef Bělica je náměstkem havířovské primátorky. Před tím pracoval jako jednatel ve společnosti zabývající se mezinárodním obchodem, kterou i spoluvlastnil. Narodil se v Havířově, kde i po celý svůj život žije. Má více než 15 leté zkušenosti z mezinárodního obchodu. Celým životem jej provází sport. Reprezentoval naší zemi v karate ve sportovním zápase kumite, dodnes předává své sportovní zkušenosti dětem a mládeži ve sportovním oddíle Karate Havířov z.s. Je ženatý a s manželkou Janou mají tři děti.

Sledujte web Josefa Bělici na www.josefbelica.cz a profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Markéta Nowaková
E-mail: nowakovam@psp.cz

Regionální kancelář:
Adresa: Dlouhá třída 23/473, Havířov, 736 01
Úřední hodiny: Pondělí od 14:00 do 17:00

Stanislav Fridrich (fridrichs@psp.cz)

Stanislav Fridrich se stal úspěšným manažerem v polistopadové historii České republiky. Pracoval jako generální ředitel pivovaru Radegast, poté jako technický ředitel skupiny Plzeňský Prazdroj a.s. pro Českou a Slovenskou republiku. Nyní podnikatel a sadař v Sady Životice a.s. Působí taktéž jako poradce rektora Západočeské univerzity v Plzni. Je odborníkem na malé a střední podnikání. Velký patriot Moravskoslezského kraje a milovník Beskyd.

Sledujte profil poslance na www.psp.cz a osobní stránky na www.stanislavfridrich.cz

Asistent: Danuše Ernestová
E-mail: ernestova@stanislavfridrich.cz
Tel: +420 604 319 696

Asistent: Radim Vicherek
E-mail: vicherek@stanislavfridrich.cz
Tel: +420 777 888 735

Regionální kancelář:
Adresa: 28. října 1495, 738 01  Frýdek-Místek
Úřední hodiny: Pondělí: 14 - 16, Úterý: 9 - 12, Čtvrtek: 13 - 16

Andrea Babišová (babisovaa@psp.cz)

Andrea Babišová pochází z Bohumína a celý svůj profesní život se věnuje problematice zdravotnictví. Zastávala manažerské posty pro nelékařské zdravotnické pracovníky a  10 let předsedala místní odborové organizaci nemocnice. Nyní působí v její dozorčí radě, je zastupitelkou města Bohumína, předsedkyní Kontrolního výboru a členkou Zdravotního výboru Moravskoslezského kraje. Andrea Babišová vnímá celorepublikový nedostatek personálu ve zdravotnických zařízeních, nedostatečné finanční ohodnocení jeho práce. Svoji kandidaturou chce přispět ke změnám v legislativě týkající se činnosti zdravotních pojišťoven, lékařského a sesterského vzdělávání  a především plošného navýšení mezd a platů pracovníků ve zdravotních a sociálních službách. 

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Lukáš Oprchalský
E-mail: luke1122@seznam.cz
Tel: +420 608 282 208

Regionální kancelář:
Adresa: Dr. E. Beneše 1124, 735 81  Bohumín
Úřední hodiny: 

Zuzana Ožanová (ozanovaz@psp.cz)

Zuzana Ožanová má zkušenosti z vedou­cích funkcí ve státní správě a samosprávě a od­borné znalosti dopravně správních agend. Má zájem se podílet na změ­nách.

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Petr Veselka
E-mail:  veselka@ano-ostrava.cz
Tel: 

Regionální kancelář:
Adresa: Dlouhá 194, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava
Úřední hodiny: 

Michal Ratiborský (ratiborskym@psp.cz)

Michal Ratiborský pochází z Krnova, kde již od ukončení studií podniká v oboru elektrokomunikací. Zasedá také v dozorčí radě Krnovských vodovodů a kanalizací a je členem finančního výboru města Krnova. Věří, že svými profesními zkušenostmi a znalostmi může pomoci zlepšit postavení drobných podnikatelů a živnostníků. Rezervu našeho kraje vnímá v oblasti turistiky a cestovního ruchu. V rámci pracovních cest navštěvuje řadu míst a má tak možnost vidět, jak funguje turistický ruch i v jiných částech republiky a ve světě. Je přesvědčen, že podpora turismu přinese regionu významné finanční prostředky.

Sledujte profil poslance na www.psp.cz

Asistent: Kateřina Goldmanová
E-mail:  goldmanovak@senat.cz
Tel: 

Regionální kancelář:
Adresa: Stará 233/4, 794 01  Krnov
Úřední hodiny: 

Přeskočit na menu