Andrea Babišová

45 let, zdravotní sestra, Bohumín

Andrea Babišová pochází z Bohumína a celý svůj profesní život se věnuje problematice zdravotnictví. Zastávala manažerské posty pro nelékařské zdravotnické pracovníky a  10 let předsedala místní odborové organizaci nemocnice. Nyní působí v její dozorčí radě, je zastupitelkou města Bohumína, předsedkyní Kontrolního výboru a členkou Zdravotního výboru Moravskoslezského  kraje.

Andrea Babišová vnímá celorepublikový nedostatek personálu ve zdravotnických zařízeních, nedostatečné finanční ohodnocení jeho práce. Svoji kandidaturou chce přispět ke změnám v legislativě týkající se činnosti zdravotních pojišťoven, lékařského a sesterského vzdělávání  a především plošného navýšení mezd a platů pracovníků ve zdravotních a sociálních službách.