Září bude na závodišti patřit svátku koní

Zářijová kvalifikace na Velkou pardubickou bude letos již po třetí i oslavou Evropského dne koní. Dostihy v sobotu 9. září tak budou opět obohaceny o řadu akcí pro děti i pro dospělé. Společným jmenovatelem bude tradice chovu koní a také prezentace členských měst sdružení Euro Equus, díky jehož iniciativě tento svátek, připadající vždy na druhý zářiový víkend, vznikl.

„Již v loňském roce jsme se zaměřili na děti, jako budoucí nositele tradice soužití člověka a koně. O náš doprovodný program byl velký zájem, proto bude podstatná část oslav Evropského dne koní patřit opět jim,“ řekla vedoucí oddělení vnějších vztahů pardubické radnice Hana Svobodová, která je zároveň tajemnicí asociace koňských měst Euro Equus, kterému od letošního roku předsedá primátor Pardubic Martin Charvát.

„Pro Pardubice je předsednictví velkou ctí, už dnes se připravujeme na rok 2019, kdy naše město ponese putovní titul Evropské město koní a jako takové se bude prezentovat. K oslavě dne koní a kvalifikačnímu dostihu pro Velkou pardubickou pod záštitou Euro Equus přibydou za dva roky jistě další akce přibližující či propagující tradici chovu koní,“ řekl primátor Charvát.

Zatímco dospělí se během letošní kvalifikace tradičně nechají unášet děním na dostihové dráze a kolem ní, děti čeká 9. září opět řada kvízů a soutěží s koňskou tématikou, dětský parkur, hod podkovou, výtvarné dílny a podobně. „Chybět nebude ani fotokoutek a děti se také budou moci projet na opravdových koních,“ zve na Evropský den koní do Pardubic Hana Svobodová. Část programu Evropského dne koní bude věnována i dospělým návštěvníkům. Jak dalece znají svět koní prověří vědomostní kvízy, práci asociace koňských měst zase přiblíží prezentace jednotlivých členských měst i ochutnávka místních specialit.

Evropská síť koňských měst Euro Equus je neziskovou organizací, kterou v roce 2005 založila města s hlubokou tradicí dostihů či chovu koní. Asociace, jejímiž členskými městy je vedle Pardubic belgický Waregem s tradicí dostihů, španělský Jerez de la Frontera, proslulý Královskou andalůskou školou jezdeckého umění i chovem andalůských koní, portugalská Golega známá chovem lusitánských koní  a od roku 2015  také polská “dostihová” Wroclaw, usiluje o propagaci a další rozvoj kulturního dědictví chovu koní. Základem je intenzivní spolupráce členských měst, která se snaží podporovat a vytvářet podmínky pro výcvikové projekty, chovy, specializované výstavy a podobně.

Přeskočit na menu