Od 1. března doplňkový dotační program na kotlíky

Žádosti o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci podávat od 1. března v rámci doplňkového dotačního programu ve výši 55 milionů korun, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. Novinkou je možnost elektronického podání žádostí. Majitelé nemovitostí na území Ostravy mohou získat navíc dotaci ve výši 10 procent celkových způsobilých výdajů z rozpočtu města.

„V první výzvě kotlíkových dotací jsme výrazně pomohli ostravským žadatelům, aby si mohli vyměnit starý neekologický kotel za moderní pokud možno bez vlastních finančních prostředků. Této možnosti využilo 387 Ostravanů a my budeme v této finanční podpoře dále pokračovat. Na území města by mělo být v tuto chvíli zhruba 2500 starých kotlů, které svými zplodinami znečišťují ovzduší a znepříjemňují život jeho obyvatelům. Byla bych ráda, kdyby se do další výzvy přihlásilo ještě více než loňských téměř 400 ostravských žadatelů. Do září roku 2022 musí mít podle zákona moderní, ekologický kotel všechny domky, takže tohle je určitě příležitost, jak za výměnu kotle výrazně ušetřit,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Tento tzv. doplňkový dotační program se týká především lidí, kteří si podali žádost už loni, a kvůli vyčerpání peněz se na ně nedostalo a podporuje pouze výměnu stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. obnovitelné zdroje energie, tedy pouze pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu.

Druhou "velkou" výzvu kotlíkových dotací vyhlásí Ministerstvo životního prostředí s největší pravděpodobností letos v březnu. Samotné podávání žádostí o dotaci je Moravskoslezským krajem plánováno v období před letními prázdninami. Kraj na ni díky MŽP bude mít téměř 900 mil. Kč a podporovány budou kombinované kotle na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, kotle jen na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Přesné podmínky budou známy do konce února.

K výzvě se opět připojí Ostrava, která poskytne majitelům nemovitostí na území města na výměnu kotle dotaci ve výši 10 procent způsobilých nákladů. V rámci loňské 1. výzvy využilo této příležitosti 387 žadatelů. Výměna tohoto počtu kotlů přinese snížení emisí prachu až o 40 tun ročně. Město připravuje také velkou informační kampaň a v budově radnice otevře opět kontaktní místo pro poskytování informací. Další možnosti, jak zpříjemnit Ostravanům podání žádostí, jsou v jednání s Moravskoslezským krajem.

Přeskočit na menu