Seznamte se s poslanci ANO v Evropském parlamentu a evropskou komisařkou

V květnu roku 2014 se stalo hnutí ANO vítězem českých eurovoleb se ziskem 16,13 procent hlasů. Přečtěte si profily expertů hájících zájmy České republiky v Evropské unii.

Věra Jourová – Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Předtím právnička se zaměřením na problematiku evropských fondů, bývalá ministryně pro místní rozvoj. Dlouhodobě se zabývala poradenstvím, lektorskou a publikační činností v oblasti decentralizace veřejné správy, strategického plánování a regionálního rozvoje, programů a projektů strukturálních fondů a evropské zahraniční pomoci (ČR, Bělorusko, Rusko, Moldávie, Gruzie, Černá Hora, Srbsko).
 

Pavel Telička – Místopředseda Evropského parlamentu, 48 let, PF UK, velvyslanec, Státní tajemník pro evropské záležitosti, 1. náměstek ministra zahraničních věcí, hlavní vyjednávač přistoupení ČR k EU, člen Evropské komise, obdržel od prezidenta Václava Havla Pamětní medaili za přínos integraci České republiky do EU, po odmítnutí nabídky stát se ministrem zahraničních věcí v letech 2005 – 2013 společník poradenské firmy, evropský koordinátor pro transevropské sítě, bývalý dlouholetý člen poradního orgánu EK, ze kterého rezignoval z důvodu politické angažovanosti, žije ve Středočeském kraji.
Web: www.telicka.euPetr Ježek – Europoslanec, 49 let, VŠE Praha, diplomat s dlouholetými zkušenostmi s problematikou EU, 2001-2003 vrchní ředitel sekce EU na MZV a zástupce státního tajemníka pro evropské záležitosti, 2003-2004 ředitel sekce předsedy vlády. Předtím dobrovolník monitorovací mise EU ve válečné bývalé Jugoslávii, ředitel odborů EU na MZV, politický rada a zástupce velvyslance na Misi ČR při EU odpovědný mimo jiné za vztahy s Evropským parlamentem, obdobně jako P. Telička se zúčastnil množství summitů EU a zasedání Rady EU a bezpočtu dalších jednání. Po rezignaci z funkce ředitele sekce předsedy vlády v letech 2005-2013 podnikatel, společník poradenské firmy. V ANO se angažuje od léta 2013, zapojil se do parlamentních voleb, koaličních jednání na expertní úrovni a přípravy voleb do EP, je spoluautorem volebního programu. Žije v Praze.
Web: www.petrjezek.eu


 

Dita Charanzová – Europoslankyně, místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, 41 let, FMV VŠE, diplomatická škola v Madridu, diplomatka, podílela se na přípravách ČR na přistoupení k EU, v letech 2005 - 2009 vedla na SZ ČR při EU tým pro obchodní a rozvojovou politiku, během předsednictví ČR v EU předsedala výboru Rady EU pro obchodní politiku. V roce 2016 získala ocenění v projektu "New Europe 100" pro osobnosti ze střední a východní Evropy, které se výrazně podílejí na rozvoji regionu. Za aktivity v oblasti zahraniční politiky obdržela ve stejným roce jako první český europoslanec v této kategorii prestižní cenu poslanců EP. V roce 2017 byla serverem politico.eu vyhlášená jedním z 41 nejvlivnějších poslanců Evropského parlamentu.
Web: www.charanzova.cz


 

Martina Dlabajová – Europoslankyně, 41 let. Místopředsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu, členka výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu. Absolventka politických studií na Univerzitě v Padově, dříve pracovala jako podnikatelka a mezinárodní konzultantka, předsedkyně Krajské Hospodářské komory Zlínského kraje. Za svou práci v oblasti zaměstnanosti získala v roce 2015 "MEP Award" jako první český europoslanec ČR v historii a také byl prvním českým zpravodajem zprávy o hospodaření Evropské komise (za rok 2014).  Od roku 2016 je místopředsedkyní představenstva Evropského liberálního fóra. Její projektem motivačních stáží PročByNe? prošlo již padesát stážistů, kteří stínovali špičkové politiky, managery nebo mistry řemesla. 
Web: www.dlabajova.eu


Přeskočit na menu