prof. Ivan Jáč

61 let, vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu TU v Liberci, nezávislý, Všelibice

Podnikové ekonomice a managementu se věnuji celý život. Nejen jako teoretik, ale i v praxi. Veškeré teoretické poučky jsou totiž zbytečné, pokud nevíte, jak lidé ve skutečnosti žijí. A to je problém politiků, kteří tuto zemi spravují již příliš dlouho. Odtrhli se od reality a zbyla jim jen teorie, která bez ověřování praxí nebude nikdy fungovat. Nabízím své odborné zkušenosti, které bych rád upřel především ke zjednodušení administrativy a rozumnému snížení daňové zátěže.