Karlovarský
kraj

Přeskočit na obsah


Kandidáti

Mgr. Jana Vildumetzová

43 let, náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu, dlouholetá starostka města Horní Slavkov, kandidátka na hejtmanku

Jsem rodačka z Karlových Varů. Vystudovala jsem pedagogiku a začínala jako učitelka na základní škole v Horním Slavkově. Zde jsem později řídila dům dětí a mládeže a městské kulturní středisko. V roce 2006 jsem byla zvolena starostkou města Horní Slavkov. Sedm let, které jsem věnovala vedení města, mně dalo poznat velmi dobře problémy, s nimiž se může město se šesti tisíci obyvateli potýkat. Funkce starosty musí být posláním, starosta musí pracovat pro lidi, komunikovat s nimi, bojovat za své město. Držím se svého životního kréda, že nikdy nesmím zapomenout na tři důležitá slova – děkuji, prosím a omlouvám se. Bohužel z této funkce jsem byla nucena, kvůli nebezpečnému pronásledování, jehož jsem se stala obětí, odejít do Prahy.

více

Mgr. Petr Kubis

47 let, velitel městské policie Sokolov

U Policie ČR jsem začínal jako hlídkový policista. Poměrně velice rychle jsem se vypracoval na pozici vyhledavatele – policisty a od roku 1991 jsem byl zařazen na kriminální policii. V roce 2007 mi byla udělena cena ministra vnitra „Policista roku“, v kategorii velitel roku.

více

Mgr. Daniela Seifertová

57 let, místostarostka města Cheb

Po zakončení studia na chebské střední zdravotnické škole jsem pokračovala ve studiu na Universitě Karlově v Praze, pedagogické fakultě, obor speciální pedagogika. Celý svůj profesní život jsem pracovala ve zdravotnictví. Před 20 lety jsem otevřela prodejnu Zdravotnických potřeb v Mariánských Lázních, která byla první svého druhu v Karlovarském kraji.

více

Martin Hurajčík

38 let, místostarosta města Mariánské Lázně

Pracuji na radnici v Mariánských Lázních jako místostarosta. Ve své gesci mám odbor investic a dotací, odbor majetku a odbor lázeňství a cestovního ruchu. Mým cílem je, aby se z Mariánských Lázní stalo opět město světoznámého významu. Kandidovat za Hnutí ANO jsem se rozhodl, protože jsou mi blízké myšlenky a idea Hnutí.

více

MUDr. Věra Procházková

62 let, lékařka Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

V r. 1979 jsem nastoupila na ARO v Nemocnici v Sokolově, které se právě zakládalo. Nejdříve jako řadová lékařka a později jako zástupce primáře. Poté jsem zastávala funkci lékařského náměstka a nakonec jsem 8 let tuto nemocnici řídila jako ředitelka. Po zrušení pozic ředitelů nemocnic v KKN jsem pracovala jako lékařská ředitelka Nemocnice Mariánské Lázně a později jako lékařský asistent ředitele.

více

Mgr. Bc. Helena Hejnová

59 let, specialista na veřejnou správu

Svoji profesi jsem začínala jako úřednice, vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Plzni a potom Sociálně právní školu v Praze, a jako sociální pracovnice jsem pracovala v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Karlových Varech. Po vzniku krajských úřadů v roce 2001, jsem ve výběrovém řízení získala místo úřednice na Krajském úřadě Karlovarského kraje, kde jsem setrvala celkem 9 let, z toho v odboru legislativním a právním 8 let, a jeden rok na odboru správy majetku. Mám univerzitní vzdělání, právní specializace - veřejná správa. V současné době jsem odbornou konzultantkou pro veřejnou správu. Jsem také trenérkou sportovní střelby a mým zájmem je prosazovat a podporovat v našem kraji sport u všech věkových kategorií, a hlavně volnočasové aktivity pro děti a mládež, jako prevenci proti kriminalitě a vandalismu.

více

Renata Oulehlová

48 let, místostarostka města Sokolov

Jsem místostarostkou v Sokolově, v gesci mám sociální oblast, školství, sport a kulturu. Nikdy jsem nebyla členkou politické strany nebo hnutí. Do hnutí ANO jsem vstoupila po zralé úvaze, věřím panu Babišovi a vidím, jak se hnutí ANO daří věci napravovat. Mnoho let pracuji v sociální oblasti, převážně s lidmi na konci jejich pozemského bytí. V této oblasti se musí péče zkvalitnit. To je můj hlavní důvod, proč jdu do voleb.

více

Mgr. Bc. Hana Žáková

52 let, pedagožka ZŠ Chodov

Původním povoláním jsem pedagog. Vystudovala jsem SPgŠ v Karlových Varech obor učitelství a poté vychovatelství, později UJAK v Praze. Začínala jsem jako učitelka mateřské školy, poté vychovatelka, následně pedagog na základní škole. Specializuji se na práci s dětmi s poruchami učení, ale i s dětmi nadanými.

více

Mgr. Zdeněk Hrkal

58 let, ředitel Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb

Pracuji jako ředitel Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb. V minulosti jsem učil na odborné škole, gymnáziu i ZŠ. Od roku 1997 jsem pracoval jako zástupce ředitelky a nyní od r. 2000 jako ředitel. Za mého působení se škola krom jiného v r. 2008 rozrostla o VOŠ se studijním programem "Sociální práce".

více

Ing. Erik Klimeš

42 let, ředitel společnosti Sokolovská bytová s.r.o.

Vzdělání mám právní, ekonomické a pedagogické. 14 let jsem učil na SŠ a ZŠ matematiku, informatiku a ekonomické a právní předměty. Dnes jsem ředitel společnosti Sokolovská bytová s.r.o. a metodik prevence na ZŠ.

více

Ing. Roman Procházka

47 let, poslanec Parlamentu České republiky

Celý život se věnuji ekonomice a oblasti památkové péče a kultury. Pracoval jsem na Památkovém ústavu, kde jsem si prošel všemi odbornými pozicemi. Jsem zakladatelem Národního památkového ústav v Lokti pro Karlovarský kraj, který jsem několik let vedl jako jeho ředitel.

více

PhDr. Zdeněk Soukup

63 let, poslanec Parlamentu České republiky

Jsem poslancem ANO za Karlovarský kraj. Ten jsem měl možnost detailně poznat jako dlouholetý regionální reportér České televize. V poslanecké sněmovně pracuji ve Výboru pro sociální politiku a ve Výboru pro evropské záležitosti.

více

Iva Kalátová

54 let, starostka města Rotava

Jsem starostkou města Rotava. Od roku 2014 jsem také předsedkyní Dobrovolného svazku měst a obcí mikroregionu Kraslicka. Jsem toho názoru, že pokud mám být sama členem jakéhokoliv uskupení a vnitřně se ztotožním s jeho programem a stanovami, pak je druhou nezbytnou podmínkou, že budu spolupracovat s lidmi, kteří jsou na vysoké profesionální i morální úrovni.

více

Karel Vít

43 let, zastupitel města Nejdek

Jsem kuchař a podnikám již 20 let jako provozovatel penzionu s výletní restaurací v Nejdku. Jsem dlouholetým členem spolku dobrovolných vodních záchranářů v Karlových Varech, kde působím jako místopředseda, trenér a instruktor mládeže. Jsem také dlouholetým členem Českého Červeného Kříže.

více

Ing. Lubomír Kovář

53 let, jednatel Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

Již 19 let jsem jednatelem Euregia Egrensis, sdružení obcí a měst zabývající se rozvojem přeshraniční spolupráce se Saskem, Durynskem a Bavorskem s důrazem na rozvoj cestovního ruchu v celé příhraniční oblasti. Vedle toho se věnuji administraci dotačních prostředků Evropské unie na rozvoj přeshraničních kontaktů.

více

Přeskočit na menu