Jiří Němeček
Kandidát na primátora Liberce

Přeskočit na obsah


Program

Jsme první tým, který nepřichází na radnici se učit. Přicházíme jako odborníci z manažerských pozic a chceme zde uplatnit svoje zkušenosti a dovednosti. V našem středu jsou lidé, kteří ve svém profesním životě už něco dokázali a nyní chtějí společnosti vrátit, co jim dala. A hlavně to jsou Liberečáci každým coulem. Máme zcela jasnou a realizovatelnou vizi moderního pulsujícího města, kde se nestojí v kolonách, lidé se nebojí chodit večer po ulicích a na radnici se nevedou války. A také máme dostatek energie a zkušeností dotáhnout plány do konce. V půběhu léta vám budeme představovat všechny oblasti, kterým se chceme věnovat. Tady je zatím jejich seznam.

ŘÍZENÍ MĚSTA „Ano, chceme radnici bez hádek a kolizí“

 • Budeme řídit město bez hádek a politikaření, demokraticky a konstruktivně
 • Zkultivujeme politické prostředí s demokratickým přístupem ke koalici i opozici
 • Zjednodušíme komunikaci s občany pomocí chytrých telefonů, interaktivních tabulí s cílem zvýšit veřejnou kontrolu realizovaných projektů
 • Zavedeme vyšší míru elektronické komunikace mezi občany a radnicí
 • Iniciujeme změnu zákona, aby Liberec dostával do městské kasy ze státního rozpočtu více a spravedlivěji

HOSPODAŘENÍ „Ano, chceme investovat, opravovat a dobře hospodařit“

 • Budeme více investovat do rozvoje města – alespoň 500 milionů ročně
 • Prosadíme vyrovnaný rozpočet
 • Investovat budeme především do infrastruktury – opravíme chodníky, místní komunikace a veřejné osvětlení i v okrajových částech města
 • Zvýšíme také kapacitu komunikací – například do průmyslové zóny jih
 • Uklidíme Liberec, zefektivníme zimní i letní údržbu a více využijeme veřejně prospěšné práce

DOPRAVA „Ano, chceme průjezdný Liberec bez kolon a zmatků“

 • Posílíme rozpočet pro rychlejší budování dopravní infrastruktury a seženeme dotace
 • Vybudujeme záchytná parkoviště a parkovací domy například v Nákladní, v Mozartově u městského bazénu nebo v Pastýřské ulici
 • Dotáhneme stavbu vnitřního městského okruhu s první etapou nové Pastýřské ulice a zkoordinujeme stavební práce, aby se v Liberci nestálo, ale jezdilo
 • Zefektivníme obslužnost MHD od roku 2020 vlastními prostředky bez subdodavatelů
 • Vybudujeme nový přestupní terminál pro osu vlaky x příměstská doprava x MHD
 • Připravíme novou tramvajovou trať do Rochlic a v další etapě až do Doubí

BEZPEČNOST „Ano, chceme bezpečnější Liberec bez vyloučených lokalit“

 • Pomůžeme prevenci kriminality v problémových lokalitách pomocí zvýšeného dohledu policie, vyšší aktivity terénních pracovníků a investic do kamer a audiovizuální techniky
 • Zvýšíme rozpočet městské policie, personálně posílíme sbor a snížíme byrokracii, aby se více pracovalo v terénu a méně nad papíry
 • Napojíme ZŠ a MŠ „červeným tlačítkem“ na centrální pult policie a pomůžeme prevenci ve školách
 • Nebudeme „šikanovat“ za maličkosti, první bude pomoc a upozornění, až teprve potom přitvrdíme

STAVEBNÍ ROZVOJ „ANO, chceme Liberec zelený a s duší“

 • Vytvoříme urbanistickou koncepci města s důrazem na odstranění brownfieldů
 • Dotáhneme nový územní plán nejpozději do roku 2020 s důrazem na zeleň ve městě
 • Vyřešíme ruiny v okolí Papírového náměstí a revitalizujeme oblast ulic Barvířská x Široká, aby se do lokality vrátil turistický ruch i komunitní život
 • znovu otevřeme vznik průmyslové zóny v Ostašově
 • Dokončíme revitalizaci Lesního koupaliště a okolí Liberecké přehrady

ZDRAVOTNICTVÍ „Ano, chceme zdravotnictví, které bude fit a fungující sociální služby“

 • Vybudujeme ve spolupráce s krajem komplexní kardiovaskulární centrum v liberecké nemocnici
 • Dovybavíme ve spolupráci s krajem novorozenecké oddělení nemocnice moderní technikou
 • Finančně podpoříme motivační příspěvky pro zajištění dostatku zdravotníků v nemocnici
 • Zvýšíme počet městských bytů pro mladé, rodiny s dětmi, sociálně slabé a seniory
 • Dotáhneme projekt Komunitního centra v Liebigově paláci a jeho využití pro Komunitní středisko Kontakt
 • Podpoříme nábytkovou banku ve městě poskytnutím vhodných prostor ke skladování nábytku
 • Finančně podpoříme odlehčovací sociální služby a služby pro seniory na území města

KULTURA „Ano, chceme Liberec pulsující a plný života“

 • Opravíme divadlo F. X. Šaldy, a začneme tím, co je v havarijním stavu
 • Zřídíme funkci „nočního starosty“ voleného občany, který reprezentuje noční život a mladší generaci, která se chce bavit, aniž by to ale bylo na úkor ostatních
 • Oživíme klubovou scénu probuzením bývalé kavárny Pošta, do které umístíme infocentrum a prostory pro kulturní akce i pro mezigenerační setkávání lidí
 • Vytvoříme interaktivní informační systém pro turisty, který pomocí mluvících audiovizuálních panelů představí celé město a upozorní na probíhající akce

VZDĚLÁVÁNÍ „ANO, chceme nejen vzdělanou mládež připravenou na praktický život“

 • Zavedeme 1 hodinu týdně technických prací v MŠ a vybudujeme spádové sdílené řemeslné učebny pro ZŠ
 • Pustíme více kyslíku do ZŠ i MŠ instalací rekuperačních jednotek v každé třídě se špatným vzduchem
 • Přivedeme do ZŠ více kariérních i psychologických poradců s individuálním přístupem a k inkluzi budeme přistupovat rozumně, selským rozumem
 • Podpoříme celoživotní vzdělávání a propojíme školy, neziskovky a ostatní vzdělávací organizace tak, aby i lidé v produktivním věku a senioři drželi krok s dobou
 • Podpoříme výuku finanční a internetové gramotnosti na ZŠ

SPORT „Ano, chceme v Liberci sportovat masově i vrcholově“

 • Zajistíme financování opravy bazénu nebo postavení bazénu nového tak, aby to nepoložilo městský rozpočet, ale děti se měly kde učit plavat a sportovci trénovat
 • Revitalizujeme atletický stadion u Home Credit Areny a obnovíme atletickou tradici města
 • Zrevidujeme stav střechy Svijanské arény a zajistíme prostor pro růst hokejových i krasobruslařských talentů i pro bruslení škol a široké veřejnosti
 • Podpoříme modernizaci Skiareálu Ještěd formou změny územního plánu a budeme usilovat o světový pohár ve skocích na lyžích
 • Budeme revitalizovat dětská hřiště a budovat nové pohybově relaxační parky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ „Ano, chceme čistou přírodu“

 • Budeme více třídit odpad a všechna sídliště osadíme biokontejnery
 • V prostorách bývalého LVT vybudujeme centrální volnočasový prostor pro všechny generace s důrazem na spojení přírody s ostatními zájmovými činnostmi
 • Podpoříme šetrné hospodaření s elektřinou, teplem i vodou a zřídíme pozici energetického manažera, který v městských budovách ušetří miliony korun

Přeskočit na menu