Jan Richter
Ústecký kraj

Přeskočit na obsah


O mně

Do politiky jsem vstoupil proto, že nejsem spokojený se stavem naší země a není mi lhostejné, kde žiji, kam směřuji a kde vychovávám své děti. Nechci se jednou svým dětem zpovídat za to, že jsem nic neudělal, že jsem pouze z povzdálí pozoroval, jak to všechno dopadne. Naopak – chci ukázat, že budu jedním z těch, kteří se budou snažit očistit zemi od lhářů a prospěchářů. Věřím, že je mezi námi spousta pracovitých a slušných lidí, kteří mají chuť a sílu něco změnit. Do české politiky -  a nejen do ní - je potřeba vrátit ideje a hodnoty.

Všeobecný přehled, bez kterého bych nemohl dělat to, co dělám, jsem získal během studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a dále na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde jsem vystudoval školský management, sociální pedagogiku a vychovatelství.

Během svého profesního působení jsem měl možnost pracovat na mnoha pozicích ve prospěch České republiky, ať již bylo mým zaměstnavatelem Ministerstvo obrany, Policie České republiky, Bezpečnostní služba IBIS či základní škola, a právě v posledním jmenovaném zaměstnání jsem si uvědomil, že mám šanci ovlivnit pouze jedince, ale pokud budu působit v aktivní politice, mám možnost toho ovlivnit mnohem více.

Ve svém životě jsem nikdy nic nedokázal dělat „pouze okrajově", proto i nyní působím jako člen výboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání kulturních a sportovních akcí v zařízeních NVP ČR a zároveň jako člen expertní skupiny pro školství při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Svou politickou kariéru jsem započal v roce 2014 jako zvolený zastupitel města Kadaně a v roce 2016 mi voliči svými hlasy umožnili, abych se stal zastupitelem Ústeckého kraje.

Během působení na škole jsem se rovněž věnoval výzkumu otázek koncepce náhradní výchovné péče, problematice výchovy dětí z funkčních a dysfunkčních rodin a změnám osobnosti prostřednictvím aktivit na hranici frustrační tolerance, tvorbě a možnosti evaluace funkčních zátěžových a zážitkových terapeutických programů.

Byl jsem také spoluřešitelem dvou výzkumných projektů Interní grantové agentury,  které se zabývaly příčinami a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulací strategií k jejich překonávání a dále analýzou aplikovaných metod a postupů směřujících k ovlivňování hodnotového systému a korekce patologických vzorců chování u jedinců s vážnou odchylkou v oblasti socializace.

Mým hlavním cílem je pomáhat lidem, proto jsem v minulosti rovněž působil ve vzdělávací společnosti EDOST Chomutov, kde jsem přednášel pracovní právo, rodinné právo a Listinu základních práv a svobod.

Ve svém volném čase se věnuji zejména své rodině, a pokud mi to čas dovolí, práci pro rozvoj fotbalu, ve kterém jsem se působil nejprve jako trenér a později jako předseda trenérsko-metodické komise; nyní se tomuto sportu věnuji na různých pozicích v rámci Fotbalové asociace České republiky (od roku 2017 jsem členem odvolací a revizní komise, předseda Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Chomutově a předseda odvolací a revizní komise fotbalového svazu Ústeckého kraje). Mezi mé další koníčky patří cestování, studium a vytváření a zpracování audio-foto-video záznamů.

Přeskočit na menu