Jan Lipavský
Senátní volby 2016

Přeskočit na obsah


O mně

Jsem přesvědčen, že zákonům by měl rozumět každý. Bohužel náš právní řád je zaplevelen legislativou, které často nerozumí ani právníci a úředníci. Jako senátor budu podporovat zákony, kterým budou lidé rozumět. Zastávám totiž zásadu, že je lépe nemít zákon žádný, než špatný.

Mgr. Jan Lipavský
advokát, manžel a otec, sportovec, regionální patriot.
Bez politické příslušnosti.

Moto do senátních voleb

Jsem přesvědčen, že zákonům by měl rozumět každý. Bohužel náš právní řád je zaplevelen legislativou, které často nerozumí ani právníci a úředníci. Jako senátor budu podporovat zákony, kterým budou lidé rozumět. Zastávám totiž zásadu, že je lépe nemít zákon žádný, než špatný.

V českém právním řádu platí zásada „neznalost zákona neomlouvá“. Ani jako advokát neznám všechny právní předpisy, nemůže je znát nikdo. Často si kladu otázku, jak může stát požadovat po lidech dodržování tisíců právních předpisů, když ze své profese vím, že toho nejsou ani úřady samy schopny. V Senátu chci podporovat pouze zákony jasné, kterým budou lidé rozumět. Zastávám zásadu, že je lépe nemít zákon žádný, než špatný.

Občan a sportovec

Narodil jsem se 11. 1. 1975 ve Vysokém Mýtě. Považuji se za vysokomýtského patriota. V tomto městě jsem se nejen narodil, ale prožil tu svůj celý dosavadní život. Založil jsem zde rodinu, a přestože za prací musím dojíždět, nemám v úmyslu na své vazbě k regionu nic měnit. Mám krásnou manželku a skvělého syna.
Od malička jsem se aktivně věnoval sportu, zejména plavání, v kterém jsem získal několik medailí na mistrovstvích ČR. Byl jsem českým reprezentantem v dálkovém plavání a vodním záchranářském sportu. Rekreačně jsem hrál i volejbal, jezdím rád na kole a se synem a manželkou rádi objevujeme zajímavá místa při geocachingu.

Profese

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou jsem zakončil promocí v roce 1998. Po absolvování povinné právní praxe jsem v roce 2004 složil advokátní zkoušku a začal vykonávat právní praxi jako samostatný advokát. V roce 2006 jsem se stal společníkem regionální advokátní kanceláře, v které v současné době zastávám i funkci ředitele. Společně s kolegy jsme vybudovali významnou advokátní kancelář, která se stala dvakrát regionální právnickou firmou roku. I při svém věku tak mám bohaté zkušenosti nejen jako společník, jednatel a ředitel společnosti, ale také jako OSVČ a zaměstnanec.
Specializuji se zejména na trestní právo a právo zaměstnanosti. Pomoc lidem je tak mým denním chlebem. S lidmi rád diskutuji a hledám optimální řešení jejich problémů.

Politik

Do politiky jsem aktivně vstoupil až v komunálních volbách v roce 2014. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Pasivně jsem však politiku sledoval dlouhodobě a stále více jsem cítil, že bych ve veřejném životě některé věci rád změnil. Rozhodl jsem se tak opustit pověstné „hospodské debaty“ a zapojit se aktivně.
Z celého politického spektra jsem bez váhání přijal nabídku Hnutí ANO, protože jedině práce v silném politickém subjektu mi může umožnit podílet se na změnách nejen v komunální politice, ale i v té politice „velké“. Sdílím podporu liberálních myšlenek, pozici na politickém středu mírně vpravo, snahu o efektivitu státu, úspornost, šetření a rozbití korupčních praktik starých zavedených stran. Od podzimu 2014 jsem zastupitelem ve Vysokém Mýtě a současně předsedou finančního výboru.
Jsem přesvědčen, že politik by měl mít praktické zkušenosti ze života a měl by vždy myslet na to, že volená funkce, kterou dočasně zastává, není jeho vlastní, ale je mu občany pouze propůjčena. V tomto smyslu by se politika neměla stát pro nikoho profesí.
V politice se snažím využívat nejen svých životních zkušeností a profesních znalostí, ale při řešení problémů se spoléhám zejména na zdravý selský rozum a slušné jednání.

„Stačí se zeptat lidí, co potřebují.“

Chci více přiblížit politiku lidem. Každý by měl vědět, že má skutečný vliv na rozhodování svých volených zástupců a chod této země, život v regionu a své obci. Občané by měli cítit, že se jejich problémy skutečně někdo zabývá. Dobrý senátor by měl být s lidmi ze svého obvodu v častém kontaktu, měl by jim naslouchat a pomáhat řešit jejich problémy.
Advokacie mne naučila lidem naslouchat, řešení problémů je mým denním chlebem. Svých životních zkušeností a profesních znalostí již využívám v komunální politice. Při řešení problémů se také spoléhám na zdravý selský rozum.

Přál bych si, aby v politice byli lidé slušní, čestní, pracovití, úspěšní ve svých profesích i mimo politiku. Každý politik by měl vždy myslet na to, že volená funkce, kterou dočasně zastává, je mu občany pouze propůjčena a měl by ji vykonávat ku prospěchu všech občanů. Senát by neměl být odkladištěm neúspěšných politiků, ale funkčním orgánem, schopným korigovat chyby vzešlé z Poslanecké sněmovny.

Jako senátor nikdy neodmítnu pomoc každému jednotlivému občanovi, chci hájit zájmy měst, ale i malých obcí.
Žiji zde s vámi, žije zde celá má rodina, mí přátelé, všichni, na kterých mi záleží.
Budoucnost celého našeho regionu mi není lhostejná. Proto jsem se rozhodl kandidovat na funkci senátora za Ústeckoorlicko.

Přeskočit na menu