Kandidáti na senátory a senátorky

Představujeme vám naše kandidáty do senátních voleb.

Radim Babinec

volební obvod č. 70 Ostrava-město

právník

„Každý den pracuji pro obyvatele Ostravy jako náměstek primátora. Naše město již funguje efektivně. Zveřejňujeme smlouvy, každý vidí naše hospodaření, veřejné zakázky se soutěží řádně a transparentně. Každý den se snažíme šetřit. Důkazem je půlmiliardový přebytek v rozpočtu města. Stejně musí fungovat i náš stát. Právě proto chci zastupovat Ostravsko v Senátu.“

Jiří Dušek

volební obvod č. 58 Brno-město

www.jiridusek2016.cz  |  ředitel

„Hvězdárnu a planetárium Brno jsem jako ředitel za přispění týmu šikovných lidí přetvořil v populární centrum vědy, umění a vzdělávání. Moc dobře tedy vím, že naší budoucností jsou zvídavé děti. V Senátu chci prosazovat vzdělávací i odborné projekty, které pozitivně ovlivní naši budoucnost. Zdravý selský rozum, pracovitost a nadhled jsou základem mé práce.“

Zdeněk Faltus

volební obvod č. 52 Jihlava

www.zdenekfaltus2016.cz  |  lékař ortoped

„Kandiduji proto, že chci pomáhat, jsem lékař a je to pro mě přirozené. Budu se soustředit na spolupráci s lidmi ve svém volebním obvodu, chci také léčit české zdravotnictví a v Senátu budu mít ideální příležitost pracovat na změnách systémově.“

Vlastimil Harapes

volební obvod č. 26 Praha 6

www.vlastimilharapes.cz  |  umělec

„Česká politika potřebuje více kultury. Rád bych uplatnil své dlouholeté zkušenosti z českých i zahraničních kulturních institucí ve prospěch české společnosti. Mou prioritou je otevření diskuzí ohledně kulturních témat a sociální politiky, stejně tak jako změna samotné politické kultury u nás.“

Jan Hašek

volební obvod č. 76 Kroměříž

zemědělec

„Potraviny bychom měli vnímat také jako strategické suroviny, podobně jako vodu, ropu či energii. Každý rozumně spravovaný stát, tedy i Česká republika, by měl usilovat o soběstačnost v základních potravinách. Celý svůj život pracuji v zemědělství a jsem zvyklý řídit se selským rozumem. Tak bych chtěl pracovat i v Senátu.“

prof. František Holešovský

volební obvod č. 31 Ústí nad Labem

www.frantisekholesovsky.cz  |  univerzitní profesor,

„Ústecko je krásné. Nelibě nesu, že se stále označuje za nehostinný kout republiky. Více než třicet let se snažím věci měnit, máme kvalitní univerzitu, kterou jsem pomáhal rozvíjet. Mojí prioritou je, aby se lidem na Ústecku žilo lépe a žili zde rádi, aby lidé neodcházeli jinam a byli zde spokojení, nalezli práci i možnosti aktivního odpočinku pro sebe i své rodiny. Chci udělat maximum pro to, aby se nám tady dobře žilo.“

Igor Karen

volební obvod č. 28 Mělník

www.karendosenatu.cz  |  praktický lékař

„Mojí každodenní prací je být blízko lidem, znát a řešit jejich strasti, starosti a očekávání. Stejně jako mí pacienti si přeji kvalitní a dostupné zdravotnictví pro všechny. Bez přeplněných čekáren a přetížených zdravotníků.“

prof. Eva Kislingerová

volební obvod č. 22 Praha 10

www.evadosenatu.cz  |  náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

„Senát je pojistka demokracie, je to jedno z posledních míst, kde je možné zabránit špatným řešením, zastavit chybné zákony, které neslouží lidem. Mnoho lidí ztrácí energii a víru, že lze věci měnit. Já jsem zvyklá problémy pojmenovávat, řešit a nebojím se výzev. Chtěla bych vlastní prací lidem víru v politiku vrátit.“

Jan Malý

volební obvod č. 37 Jičín

www.janmaly2016.cz  |  starosta

„Jsem starostou našeho krásného města Jičín. V Senátu chci prosazovat právě zájmy měst a obcí. Vím přesně, co nás starosty trápí a jako legislativu bychom potřebovali k dalšímu rozvoji. Snažím se nezklamat důvěru voličů jako starosta a se stejnou zodpovědností v případě zvolení budu vykonávat také funkci senátora. Svým hlasem budu podporovat zákony, jejichž hlavním cílem je lepší Česko.“

Jaroslav Menšík

volební obvod č. 43 Pardubice

www.jaroslavmensik.cz  |  architekt

„Dvacet let jsem se věnoval architektuře, před šesti lety jsem vstoupil do komunální politiky a stal se starostou. Architektura i politika mají mnoho společného – vyžadují odhodlání, houževnatost, schopnost plánovat do budoucna, vidět věci v kontextu, mít cit pro detail. V Senátu chci zúročit vše, co mi obě profese daly. Zasadím se o to, aby vrcholná politika přinášela občanům to, co dobrá architektura: byla praktická, užitečná a zlepšující kvalitu života nás všech.“

Jiří Míšenský

volební obvod č. 49 Blansko

manažer

„Byl jsem vychován k tomu, abych si vážil druhých lidí a věcí kolem sebe. Léta manažerské a učitelské práce mě naučila pomáhat a naslouchat. Sport mě zase naučil se nevzdávat. Jako senátor chci využít všech životních zkušeností a pracovat pro druhé. Pro ty, kteří stojí o to věci společně měnit a kteří chtějí pomoci.“

Ivo Raška

volební obvod č. 73 Frýdek-Místek

www.ivoraska.cz  |  lékař

„Jako lékaři je mi velice blízká solidarita a pomoc těm, kteří ji potřebují. Jde především o seniory, zdravotně postižené a mladé rodiny. Zároveň mi není lhostejné naše životní prostředí, ve kterém nyní žijeme a ve kterém budou žít i naše děti. Těmto tématům bych se rád v Senátu věnoval.“

Miloslava Rutová

volební obvod č. 7 Plzeň-město

www.miloslavarutova.cz  |  speciální pedagožka, poslankyně Parlamentu ČR

„V Senátu chci navázat na svoji aktivitu v Poslanecké sněmovně a také na svoji celoživotní činnost, jíž je práce s postiženými dětmi. Zaměřit se chci rovněž na zlepšení života nás seniorů. I když Senát sídlí v Praze, mojí velkou prioritou bude zejména moje práce právě pro Plzeň a celý Plzeňský kraj.“

prof. Julius Špičák

volební obvod č. 40 Kutná Hora

www.juliusspicak.cz  |  lékař

„Po dvacet let vedu kliniku podílející se na transplantacích, působím v zahraničí a znám svět na Západě i Východě. V Senátu chci využít medicínských a manažerských zkušeností a zaměřit se na zlepšení chodu školství, medicíny i vědy, protože právě na úrovni těchto rezortů je další vývoj naší společnosti závislý. Zejména v oblasti medicíny chci maximálně spolupracovat se svým volebním obvodem a pomoci řešit jeho problémy.“

Pavel Staněk

volební obvod č. 55 Brno-město

manažer

„Věřím, že změnit stav věcí a ovlivnit jejich vývoj lze pouze naším vlastním aktivním působením. Proto jsem také vstoupil do politiky. Mám na věci jasný názor a kriticky posuzuji kroky svoje i kroky druhých. Jen tak lze dosáhnout cíle a splnit to, co lidem slíbím.“

Bohumil Stibal

volební obvod č. 16 Beroun

podnikatel

„Narodil jsem se na venkově, na venkově jsem doma. Jako dlouholetý starosta vím dobře, čím venkov žije, čím žijí jeho obyvatelé, co je trápí. Uvědomuji si, jak se nám doslova ztrácí venkovská krajina před očima, jak se vytrácí typický venkovský způsob života, úcta k tradicím, zvykům. Chci tento trend zastavit či alespoň zpomalit. Proto jsem se rozhodl kandidovat do Senátu.“

Jiří Strýček

volební obvod č. 67 Nový Jičín

www.jiristrycek.cz  |  obchodní manažer

„Není mi lhostejná naše společná budoucnost a další rozvoj. Ze svých dosavadních zkušeností zejména z komunální politiky vím, jak často je rozhodováno o zcela zásadních věcech lidmi bez odborných a praktických zkušeností. Je třeba do zažitých struktur pustit novou energii, nové myšlenky, vize a zkušenosti.“

Ladislav Václavec

volební obvod č. 64 Bruntál

www.vaclavec.cz  |  chirurg

„Jako lékař jsem zvyklý pomáhat druhým a vážit si zdraví a kvality lidského života. Jako ředitel nemocnice jsem zvyklý problémy pojmenovat a úspěšně řešit. Problémy našeho regionu však výrazně přesahují možnosti těchto profesí. Jako senátor chci pomoci našemu regionu v řešení jeho problémů nejen v oblasti zdravotnictví, ale ve všech oblastech života. Ať je náš region nejen krásným, ale i fungujícím a příjemným místem pro život.“

prof.Helena Válková

volební obvod č. 19 Praha 11

www.helenavalkova.cz  |  profesorka, poslankyně Parlamentu ČR

„Práci v Senátu chápu jako službu veřejnosti, kterou jsem v případě svého zvolení připravena plnit s využitím všech svých odborných znalostí a nashromážděných životních zkušeností. Jsem spolehlivá a zodpovědná, dodržuji své sliby a nebojím se vystoupit na obranu slabší strany bez ohledu na možné důsledky.“

Josef Váňa

volební obvod č. 1 Karlovy Vary

dostihový žokej a trenér

„Mé cíle jsou jasné. Rozšířit a prosadit sportovní aktivitu dětí a mládeže, zajistit ji bez vyšších finančních nároků, zacílit a hájit zájmy občanů Karlovarského kraje. Mou prioritou je také zaměřit se na zlepšení dopravní infrastruktury v celém Karlovarském kraji, a to jak dostavbou dálnice, tak ostatních příhraničních cest.“

Jaroslav Větrovský

volební obvod č. 13 Tábor

starosta

„Již třetí volební období jsem starostou města Mladá Vožice. Mojí prioritou byl vždy rozvoj města a spokojenost lidí u nás. Mojí velkou láskou je sport a tělovýchova. Svoje zkušenosti z veřejné správy bych v Senátu rád využil na podporu rozvoje celého regionu, sportu a volnočasových aktivit mládeže.“

Josef Zimovčák

volební obvod č. 79 Hodonín

www.josefzimovcak.cz  |  živnostník

„Mám za sebou sportovní výkony i úspěšné charitativní projekty. Jako senátor budu mít více možností, jak sportování především dětí a mladých lidí a spolkový život na našem Slovácku inspirovat a rozvíjet jej. Na senátní kopec chci vyšlapat vlastní silou. S lehkostí, s radostí a srdcem.“

Marek Vávra

volební obvod č. 34 Liberec

www.marekvavra.cz  |  podnikatel

„Během posledních let se mi podařilo zachránit chátrající barokní pivovar a přitom jsem si uvědomil, že nejdůležitější jsou věci, které po člověku na světě zůstávají. Rád bych na svou práci navázal a pomohl nejen jedné historické budově, ale celému rodnému kraji, své zemi a lidem, kteří v ní žijí a pracují.“

Milan Brázdil

volební obvod č. 61 Olomouc

lékař letecké záchranné služby, poslanec Parlamentu ČR

„Zachraňování lidských životů a pomáhání lidem v nouzi mám již 25 let v krvi a nyní chci pomáhat všem lidem na Olomoucku i tím, že budu hlídat, aby zákony byly pro lidi a ne proti nim. Aby se neztratil zdravý rozum a lidský přístup. Přeji si, aby v politice byli lidé slušní, čestní, pracovití, úspěšní ve svých profesích i mimo politiku.“

Jan Lipavský

volební obvod č. 46 Ústí nad Orlicí

www.janlipavsky.cz  |  advokát

„Jsem přesvědčen, že zákonům by měl rozumět každý. Bohužel náš právní řád je zaplevelen legislativou, které často nerozumí ani právníci a úředníci. Jako senátor budu podporovat zákony, kterým budou lidé rozumět. Zastávám totiž zásadu, že je lépe nemít zákon žádný, než špatný.“

Přeskočit na menu